Vuosi lähenee loppuaan, ja on aika tehdä katsaus vuoden aikana ilmestyneisiin julkaisuihin. Vuonna 2021 Teollisuuden pal...

Vuosi lähenee loppuaan, ja on aika tehdä katsaus vuoden aikana ilmestyneisiin julkaisuihin. Vuonna 2021 Teollisuuden palkansaajat julkaisi Edistys-sarjassa neljä analyysiä, sekä oli mukana ammattiliittojen ja E2 Tutkimus yhteistyöhankkeessa. 🔸 Vuoden aloitti Edistys-analyysi ”Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?”, jossa selvitettiin 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista käytännössä. Lue analyysi tääl...lä: https://bit.ly/3pVVO6r 🔸 Helmikuussa julkaistiin ”Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta”. Analyysissä käydään läpi neljä paikalliseen sopimiseen yleisesti liitettävän väitteen todenperäisyyttä. Analyysi löytyy täältä: https://bit.ly/31UFWsx 🔸 Keväällä julkaistiin E2 Tutkimuksen kanssa toteutettu laaja kyselytutkimus suomalaisten työelämänäkemyksistä. Työelämästä, ammattiliitoista ja sopimisesta kysyttiin nuorilta ja keski-ikäisiltä suomalaisilta. Voit lukea tutkimuksen täällä: https://bit.ly/3EVSyyi 🔸 Syksyn ensimmäinen julkaisu käsitteli Ruotsin työmarkkinamallia. ”Miten palkoista sovitaan? - Suomen ja Ruotsin työmarkkinamallit vertailussa” -analyysissä käydään läpi mallien yhtäläisyyksiä sekä niiden eroja. Analyysi löytyy täältä: https://bit.ly/3s5wUnI 🔸 Vuoden viimeinen julkaisu ”Mainettaan parempi. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista" oli Aula Researchillä toteutettu kysely, jossa selvitettiin yrityspäättäjien näkemyksiä tes-järjestelmästä ja paikallisesta sopimisesta. Lue analyysi täältä: https://bit.ly/3DYeozD

Facebook kommentointi