Ammattitaito ja kehittyminen

Uuden Työn Tehdas seminaari: Robotistako ihmisen paras ystävä – digitalisaation vaikutukset yksilöiden työelämään

Ovatko robotit ihmisen parhaita ystäviä? Nopea tekninen kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin ja yksilöiden työmarkkina-asemaan. Käynnissä on digitalisaation, automatisaation ja robotisaation murros, joka muuttaa työtämme pysyvästi.

Nopea tekninen kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin ja yksilöiden työmarkkina-asemaan. Käynnissä on digitalisaation, automatisaation ja robotisaation murros ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen pohtii minkälaisia vaikutuksia näillä on yksilöiden näkökulmasta.

Digitaalinen murros muuttaa teollista tuotantoa ja mahdollistaa uusia palveluita ja liiketoimintamalleja. Käsillä on automatisoitu ja itseään ohjaamaan pystyvä teollisuus, esineiden internet ja pilvidata.

– Yksilöiden kannalta on merkitystä sillä, mitä tapahtuu työllisyydelle teknisen kehityksen seurauksena. On olemassa laajasti tutkimusnäyttöä niin sanotusta polarisaatiokehityksestä, jossa työllisyys on kasvanut sekä korkea- että matalapalkkaisilla aloille, mutta keskipalkkaisten rutiininomaisten ammattien työllisyysosuus on laskenut merkittävästi, sanoo tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Asiantuntijat ovat hyvin erimielisiä siitä, korvaavatko tekoäly ja robotisaatio tulevaisuudessa enemmän työpaikkoja, kuin luovat niitä. Noin puolet on sitä mieltä, että ne syrjäyttävät enemmän työpaikkoja kuin luovat ja toinen puoli ei jaa tätä näkemystä, että uusia syntyy lisää.

Kauhanen on tutkimuksissaan pohtinut, minkälaisia vaikutuksia yksilötasolla on teknologian kehityksellä.

– Vaikutukset ovat laajat. Esimerkiksi työn organistointitavat muuttuvat, tuotantoa pilkotaan osiin ja työt hajautuvat useamman organisaation toteuttamiksi. Organisaatiot muodostavat dynaamisia verkostoja.

Tärkeää on se, ollaanko palkkatyössä vai siirrytäänkö enemmän itsensä työllistäjiksi. Myös se, missä työ tapahtuu on tulevaisuudessa oleellinen kysymys. Perinteisen palkkatyösuhteen ohella myös erilaisten uusien työnteon muotojen merkitys kasvaa. Yhä useammat työnantajat voivat hyödyntää yhden työntekijän palveluita (nk. employee sharing) ja myös korkean osaamisen työtehtävät voivat siirtyä enenevissä määrin määräaikaisiin työsuhteisiin. Myös itsensä työllistäjät voisivat tehdä työtä useille asiakkaille (ns. portfoliotyö).

– Mobiilityö hämärtää ajan ja paikan muodot. Alustatalous luo uusia mahdollisuuksia ja työ pilkotaan pieniin osiin. Onko meillä edessä uusi digitaalinen kaleeriorjatyö? AY-liikkeellä on tässä omalta osaltaan suuri vastuu löytää ja huolehtia digitaalisen työn oikeudenmukaisuudesta, miettii Kauhanen.

Poliittisilla valinnoilla voidaan vaikutttaa muutosvoimiin ja yksilöiden työmarkkina-asemaan.

– Mikään ei ole suoraan annettua vaan kaikki nämä ovat myös poliittisia valintoja. Politiikkavalinnoilla voidaan vaikuttaa ja lieventää muutosvoimien vaikutusta tulevaisuuden työhön ja yksilöiden työmarkkina-asemaan. Jotta päästään hyvään kehitykseen, pitää yhdistää sekä yritysten että yksilöiden tarpeet. Tästä todistaa jo sekin, että seuraukset teknologian murroksesta jo nyt eivät ole olleet samanlaisia kaikissa maissa. Näihin asioihin voi ja pitää vaikuttaa.

Robotti on teollisuudessa ihmisen paras ystävä

Valmet Automotiven laatupäällikkö Mikko Itäranta kertoo, miten digitalisaatio ja robotisaatio on jo arkipäivää autotehtaalla Uudessakaupungissa. Valmet Automotiven päätuote on autojen sopimusvalmistus ja haluamme toimittaa asiakkaalle autojen lisäksi parhaita ratkaisuja. 

– Linjastolla voi mennä monta autoa, joista yksikään ei ole samanlainen toisensa kanssa. Digitaalisuus mahdollistaa räätälöitävyyden ja teknologian pitää olla huipussaan sillä asiat eivät saa mennä linjalla sekaisin.

Uusi teknologia ja robotisaatio ovat edellytys jatkuvuudelle ja työllisyyden turvaamiseksi. Robotti pystyy monin paikoin paljon tehokkaampaan, tarkempaan, nopeampaan, turvallisempaan ja luotettavampaan työhön kuin ihminen, mutta silti tehtaalla tarvitaan ihmisiä, jotka pitävät roboteista huolta.

– Huoltovalmiuden pitää olla huipussaan. Jos jotain tapahtuu, niin hetkessä menetetään jo yksi auto. Tulevaisuudessa vaaditaan enemmän ketteryyttä. Muutossykli nopeutuu ja markkinat monimuotoistuvat, tiivistää Itäranta.

Valmet Automotive näkee, että robottien osalta kehitys kohdistuu entistä enemmän ihmisen ja robotin yhteistoimintaan.

– Uusi teknologia tulee joka tapauksessa ja autoteollisuudessa katseet ovat jo kääntymässä älyrobotteihin, jotka työskentelevät linjalla rintarinnan ihmisten kanssa. Kyse on siitä haluammeko olla eturintamassa vai peesaajina. Tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus vaikuttaa, kunhan kehitykseen ei suhtauduta pelkästään hypenä. Miksi emme olisi eturintamassa? Meillä on Suomessa korkea koulutustaso ja kaikki mahdollisuudet avoinna.

Itäranta muistuttaa myös, että työ tulee muuttumaan, muttei poistumaan. Teknologia ei yksistään anna lisäarvoa, mutta sillä voidaan saada merkittävää kilpailuetua.

– The Best or Nothing, kuten Mercedes-Benzin slogankin sanoo. Suomen ja suomalaisen työn pitää erikoistua, sillä vaikka työ hajaantuu, maailma pienenee samalla. Meidän ei kannata etsiä yhtä uutta Nokiaa, vaan ymmärtää, että se tuottavuus tulee osaamisesta, uskalluksesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Pitää olla maailman paras pärjätäkseen.

Teksti ja kuvat Vilja Rydman, Vapa Media


Facebook kommentointi