@tp_palkansaajat: Johtamisella on merkitystä työhyvinvoinnille. 🔸Uuden Edistys-raportin mukaan osallistumista tukevat johtamiskäytännöt parantavat työntekijöiden kokemaa hyvinvointia. 🔸Esimiehen tarjoama tuki on myös tärkeää, silti vain 40% tutkimuskyselyyn vastanneista koki saavansa tarvittaessa tukea esimieheltään. 👉Lue lisää raportista, linkki Biossa! #työelämä #työssäjaksaminen #johtaminen

Johtamisella on merkitystä työhyvinvoinnille. 🔸Uuden Edistys-raportin mukaan osallistumista tukevat johtamiskäytännöt parantavat työntekijöiden kokemaa hyvinvointia. 🔸Esimiehen tarjoama tuki on myös tärkeää, silti vain 40% tutkimuskyselyyn vastanneista koki saavansa tarvittaessa tukea esimieheltään. 👉Lue lisää raportista, linkki Biossa! #työelämä #työssäjaksaminen #johtaminen

Facebook kommentointi