TP valmistelemaan koordinoitua liittokierrosta

Teollisuuden palkansaajat TP valmistautuu koordinoimaan mahdollisen työmarkkinoiden liittokierroksen palkkaratkaisua. TP edustaa teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä palkansaajia.

LEHDISTÖTIEDOTE 15.1.2016

TP valmistelemaan koordinoitua  liittokierrosta

Teollisuuden palkansaajat TP valmistautuu koordinoimaan mahdollisen työmarkkinoiden liittokierroksen palkkaratkaisua. TP edustaa teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä palkansaajia.

TP:n mukaan mahdollisen liittokierroksen toteutuessa sille jää luontevasti tehtävä valmistella palkansaajien osalta teollisuusvetoista palkanmuodostusmallia. Lähtökohtana on tiivis neuvottelukoordinaatio yli järjestö- ja työehtosopimusrajojen, jonka pohjalta ammattiliitot neuvottelevat ja sopivat omat työehtosopimuksensa.

TP:n mukaan palkanmuodostusmallia rakennettaessa on käytävä kattavasti keskustelua myös muiden sektoreiden palkansaajajärjestöjen kanssa.

Neuvottelukoordinaation lisäksi TP on valmistelemassa myös yhteistä järjestöllistä toimintavalmiutta.

Teollisuuden palkansaajien hallitus kokoontui strategiaseminaariin keskustelemaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta Kirkkonummen Majvikiin 14.–15. tammikuuta. TP:n suurimpia jäsenliittoja ovat Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, TEK, TEAM ja AKT.

Lisätietoja: Jorma Malinen, puheenjohtaja, puh. 050 576 0389;


Facebook kommentointi