Teollisuuden Palkansaajat on huolissaan työnantajien koventuneista otteista ja neuvotteluhaluttomuudesta

Teollisuuden Palkansaajat edellyttää, että neuvottelujen pitää olla aitoja ja sopiminen palautetaan työmarkkinoille.

Työnantajat näyttävät yhdessä päättäneen, että sopimuksia ei tehdä tällä kierroksella. Työnantajat ajavat neuvottelut nopeasti karille ja tämän jälkeen on vuorossa valtakunnansovittelijan toimisto. Työnantajapuoli tuntuu olevan valmis lakkoihin ja samalla lakkojen aiheuttaman vahingon suuruutta vääristellään julkisessa keskustelussa. Työsulkujen kustannuksista vastaavasti ei esitetä minkäänlaisia tappiolaskelmia.

Sopimuksen tekeminen näistä työnantajien määrittämistä askelmerkeistä on mahdotonta, joten vastuu tulevista tapahtumista jää työnantajille. Teollisuuden palkansaajien syyskokous edellyttää, että neuvottelujen pitää olla aitoja ja sopiminen palautetaan työmarkkinoille.

 

Teollisuuden palkansaajilla yhteiset tavoitteet

Teollisuuden Palkansaajat TP linjasi elokuussa 2019 yhteisiä tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin. TP:n jäsenliitot ovat olleet johdonmukaisia näiden tavoitteiden edistämisessä. TP:n hallituksen mukaan sopimusratkaisujen on vahvistettava palkansaajien reaalista ostovoimaa ja kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä on luovuttava. Taantumaa ei ole näköpiirissä, eikä näillä linjauksilla vaaranneta kilpailukykyä tai myönteistä työllisyyskehitystä.

 

Lisätietoja:
TP:n hallituksen puheenjohtaja Petri Vanhala, 040-075 9872, petri.vanhala@paperiliitto.fi


Facebook kommentointi

4125265142