Teollisuuden palkansaajat haastaa uuden elinkeinoministeri Lintilän rakentamaan kansallisen tutkimus- ja tuotekehitysohjelman

Tällä hetkellä syömme tulevan kasvun eväitä, eikä näkymä ole positiivinen. Suomi voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ainoastaan panostamalla tutkimus- ja kehitystyöhön. Politiikan ohjenuorana tulee olla teollisuuden ja työllisyyden edistäminen.

Teollisuuden merkittävin ongelma tällä hetkellä ovat talouden hupenevat tuotekehitysinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 tutkimus- ja tuotekehityspanostukset putosivat alle kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun tavoitteena tulisi olla vähintään neljän prosentin osuus. Tällä hetkellä panostukset 2000-luvun puolivälin tasolla ja suunta on alaspäin. Yksistään teollisuuden pudotus vuonna 2015 oli yli 400 miljoonaa euroa.

Teollisuuden palkansaajien näkemyksen mukaan Suomessa on selvä tarve julkiselle panostukselle tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jotta yrityksillä on mahdollisuus kaupallistaa perustutkimuksesta syntyviä mahdollisuuksia. Kilpailukykysopimuksen myötä yritysten edellytykset tutkimus- ja kehitysinvestointien tekemiseen ovat parantuneet siinä määrin, että myös yksityisen sektorin tulisi tehdä suunnanmuutos ja ryhtyä lisäämään investointeja tuotekehitykseen.

Tällä hetkellä syömme tulevan kasvun eväitä, eikä näkymä ole positiivinen. Suomi voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ainoastaan panostamalla tutkimus- ja kehitystyöhön. Politiikan ohjenuorana tulee olla teollisuuden ja työllisyyden edistäminen. Keskeisinä tavoitteina tulee olla työllisyyden vahvistaminen Suomessa ja Suomen erityisolosuhteiden huomioiminen. Tämä edellyttää suomalaisten toimijoiden nykyistä parempaa keskinäistä koordinaatiota.

Suomi tarvitseekin nyt uuden tutkimus- ja kehitysstrategian, jotta pärjäisimme kansainvälisessä kilpailussa ja helpottaisimme yritysten panostamista uusiin tuotteisiin. Tämä strategia tulee laatia ja toteuttaa valtiovallan, politiikan, talouden ja työmarkkinajärjestöjen päättäjien yhteisin ja määrätietoisin toimin. Teollisuuden palkansaajat haastaa vuonna 2017 tehtävässään aloittavan uuden elinkeinoministeri Mika Lintilän johtamaan tätä työtä suomalaisen vientiteollisuuden uuden kasvun eteen.

Telakkateollisuuden, Uudenkaupungin autotehtaan ja biotuotetehtaiden hyvät uutiset ovat kaikki todistusaineistoa siitä, että menestys seuraa panostusta. Rohkeat panostukset tuote- ja kehitystyöhön näkyvät kasvavana tilauskantana ja liiketoiminnan kehittymisenä. Näiden positiivisten esimerkkien pohjalta uutta strategiaa tutkimus- ja kehitystyön vahvistamiselle on hyvä rakentaa. Uutta kasvua ja työllisyyttä voi syntyä niin vanhoille kuin uusillekin toimialoille. Keskeinen tekijä tässä kuitenkin on se että vain osaamiseen ja tuotekehitykseen panostamalla voi suomalainen teollisuus nousta uuteen kukoistukseensa.

Teollisuuden Palkansaajien vuosikokous järjestettiin Kirkkonummen Majvikissa 23. marraskuuta. Järjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo, varapuheenjohtajiksi valittiin Heli Puura TEAMista sekä Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Ismo Kokko

040 732 5375

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Järjestön tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä oleville keinoilla. TP:n jäseninä on 18 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. Yhteensä TP:n edustamilla aloilla työskentelee noin 750 000 palkansaajaa.


Facebook kommentointi