Innovaatiovetoinen kasvu seuraavan hallitusohjelman strategiseksi tavoitteeksi

Teollisuuden palkansaajat TP ry esittää kasvuohjelmaa Suomen viennin ja teollisuuden tukemiseksi. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu viennin ja teollisuuden menestyksen varaan. Viennistä saatavilla tuloilla on huolehdittu tasapainoisesta ja solidaarisesta yhteiskuntakehityksestä. Globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen kiihtyessä viennin ja teollisuuden merkitys yhä kasvaa. Siksi seuraavan hallitusohjelman yhteydessä on laadittava vaikuttava kasvuohjelma, johon kootaan valtiovallan strategiset toimet viennin ja teollisuuden tukemiseksi.

TP:n kolmen T:n kasvuohjelmassa on useita toimenpiteitä uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, teollisuuden toimintaympäristön vahvistamiseen sekä suomalaisten tietotaitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Panostukset innovaatiovetoiseen kasvuun ovat olleet jo pitkään riittämättömät. Ilman pysyvää käännettä vaarana on hyvinvointimme romahdus ja Suomen taantuminen alihankintataloudeksi. Teknologisten innovaatioiden vauhdittamiseksi TP vaatii TKI-rahoituksen lisäämistä vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkisissa hankinnoissa on painotettava vientiä tukevien referenssimarkkinoiden luomista, työllisyyttä sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä.

Poliittinen epävarmuus heikentää yritysten investointihalukkuutta ja Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Vakaa toimintaympäristö on viennin ja teollisuuden innovaatiovetoisen kasvun tärkeimpiä edellytyksiä. TP peräänkuuluttaa valtiovallalta sitoutumista kansakunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeisiin ja pitkäjänteisiin kehityshankkeisiin liikenne-, viestintä- ja energiapolitiikassa. Luottamusta repiviä sanelu ja poliittisiin suhdanteisiin perustuva lyhytnäköinen voitontavoittelu on lopetettava.

Korkea osaaminen on ollut Suomen menestyksen avain. Teknologisessa murroksessa koulutus ja osaaminen on palautettava jälleen poliittisen päätöksenteon kovaan ytimeen. Laaja-alainen sivistyslinja on perusta, jonka varaan elinikäistä oppimista voidaan rakentaa. Kolmen T:n kasvuohjelmassa TP esittää keinovalikoiman suomalaisten osaamisen päivittämiseksi digiaikaan varhaiskasvatuksen laajentamisesta työssäkäyvien koulutustarjonnan vahvistamiseen. Oppivelvollisuusikää on nostettava koskemaan koko toisen asteen koulutusta.  Työelämän tietotaidot rakentuvat hyvälle peruskoulutukselle, ajantasaiselle ja vahvasti resursoidulle ammatilliselle koulutukselle sekä riittävälle työssä kouluttautumiselle.

Petri Vanhala Teollisuuden palkansaajat TP ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Helsingissä 29.11. pidetyssä syyskokouksessa TP:n hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-20 valittiin Petri Vanhala Paperiliitosta. Hallituksen varapuheenjohtajiksi syyskokous valitsi Jorma Malisen Ammattiliitto Prosta ja Samu Salon Insinööriliitosta. TP:n puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden välein eri palkansaajakeskusjärjestöä edustavien jäsenliittojen kesken.

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Perimmäisenä tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Vuonna 2019 TP:ssä on 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. TP:n liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 750 000 palkansaajaa. Teollisuuden palkansaajat TP:n kolmen T:n kasvuohjelma löytyy kokonaisuudessaan linkistä http://www.tpry.fi/media/aineistot/ajankohtainen-materiaali/tpn-vaaliohjelma-2018.pdf.


Facebook kommentointi

4125265142