Seitsemän kymmenestä suomalaisesta oli sitä mieltä, että ammattiliitot ovat tarpeellisia palkansaajien etujen turvaamise...

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta oli sitä mieltä, että ammattiliitot ovat tarpeellisia palkansaajien etujen turvaamisessa, selvisi E2 Tutkimuksen yhteistyöhankkeessa, jossa Teollisuuden palkansaajat oli mukana. Hanke tutki suomalaisten näkemyksiä työelämästä, ammattiliitoista ja sopimisesta.⁠ ⁠ 69% suomalaisista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien eduista. Ainoastaan 12% oli eri mieltä. Ikäryhmissä ei juurikaan ollut eroa. Naisista selkeä enemmistö, peräti 78%, koki ammattiliitot tärkeiksi. Vain 6% oli eri mieltä.⁠ ⁠ ”Mä koen, että ne luo sellaista turvallisuuden tuntua työntekijöiden keskuudessa”, muotoili eräs vastaaja. ⁠ ⁠ Mitä muuta suomalaiset olivat mieltä työmarkkina-asioista? Tutustu tutkimusraporttiin ”Työn sukupolvet – Tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä” klikkaamalla linkkiä biossa!⁠ ⁠ #työelämä #työmarkkinat #ammattiliitot⁠

Facebook kommentointi

4125265142