Jäsenliittojen edunvalvonta

Harkimon lakialoiteessa väärä suunta

Ammattiliittojen tilinpäätösten julkisuudessa ei ole ongelmaa. Monet isot ja pienet liitot julkaisevat omissa kanavissaan tilinpäätöstietonsa jo nyt. Ongelmat syntyvät lakialoitteen väärästä lähtökohdasta puhua järjestöjen verotuesta, sillä jäsenethän verovähennyksen saavat ja mahdollisesti tulevaisuudessa menettäisivät. Menetyksen lopputulemana olisi reilun kahden miljoonan palkansaajan ansiotuloverotuksen nousu. Kun lakialoite lähtee väärällä jalalla liikkeelle, on suuntakin väärä. Siksi aloite ei kohtele yhdistyskenttää tasapuolisesti.

Kansanedustaja Hajallis Harkimo (kok) on käynnistänyt lakialoitteen LA 109/2016, joka tähtää kirjanpitolain muuttamiseen siten, että myös työmarkkinajärjestöillä olisi velvoite toimittaa tilinpäätöstietonsa Patentti- ja rekisterihallitukselle vastaavassa laajuudessa kuin esimerkiksi osakeyhtiön on toimitettava. Lakialoitteeseen on perusteluksi kirjattu työmarkkinajärjestöjen saaman julkisen verotuen merkityksen arviointi edunvalvontatyössä.

Kryptisen perustelun suomennos kuuluu: lakialoite on ensimmäinen askel lopullisessa tavoitteessa lopettaa työmarkkinajärjestöjen jäsenten (yksityisten henkilöiden ja yritysten) maksamien jäsenmaksujen verovähennysoikeus. Lakialoitteeseen kirjattu perustelu lähteekin väärälle raiteelle. Oikean tavoitteen Harkimo on toki julkisesti myöntänyt ja hän on saanut sille julkista tukea mm. kansanedustaja Mikko Kärnältä (kesk.). Voidaan perustellusti puhua jopa Troijan hevosesta, joskin jo portilla kerrotaan sen lopullinen tarkoitus.

Ammattiliittojen tilinpäätösten julkisuudessa ei ole ongelmaa. Monet isot ja pienet liitot julkaisevat omissa kanavissaan tilinpäätöstietonsa jo nyt. Ongelmat syntyvät lakialoitteen väärästä lähtökohdasta puhua järjestöjen verotuesta, sillä jäsenethän verovähennyksen saavat ja mahdollisesti tulevaisuudessa menettäisivät. Menetyksen lopputulemana olisi reilun kahden miljoonan palkansaajan ansiotuloverotuksen nousu. Kun lakialoite lähtee väärällä jalalla liikkeelle, on suuntakin väärä. Siksi aloite ei kohtele yhdistyskenttää tasapuolisesti.

Yhdistysten valvonta

Suomessa on yhdistysrekisterissä noin 135 000 yhdistystä. Yhdistysten toiminta ei ole voittoa tavoittelevaa, vaan niillä on aatteellinen tarkoitus. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen toiminta ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastaista.

Tuhannet yhdistykset saavat toimintaansa suoraa julkista tukea kunnilta, valtiolta ja veikkausvoittovaroista. Samoin tuhannet yhdistykset tekevät elinkeinotoimintaa sääntöjensä mukaisesti tai varainhankinnan vuoksi aatteellisen toiminnan rahoittamiseksi. Julkisen tuen valvonta tapahtuu tuenantajien, tilintarkastuksen ja veroviranomaisten kautta.

Yhdistysten toimintaa valvotaan tarkoin. Ensinnäkin yhdistyksissä toimii jäsenistöstä lähtöisin oleva valvonta, jota toteuttavat yhdistyksen hallitus, vuosikokous ja vuosikokouksen valitsemat tilin- tai toiminnantarkastajat. Lisäksi monet yhdistykset tekevät veroilmoituksen. Yhdistysten tilinpäätökset käsitellään avoimesti mm. vuosikokouksissa, eikä tilinpäätöksiä ole julistettu salaisiksi. Monet yhdistykset julkistavat tilinpäätöksensä verkkosivuillaan ja jäsenlehdissään.

Verovähennysoikeus

Yhdistyksillä, mukaan lukien työmarkkinajärjestöt, ei ole oikeutta vähentää saamiaan, saati maksamiaan jäsenmaksuja verotuksessa. Yhdistykset eivät voi varsinaisen toimintansa osalta vähentää verotuksessa mm. arvonlisäveroja. Tästä johtuen monet yhdistyksinä toimineet urheiluseurat ovat muuttaneet toimintansa osakeyhtiön piirissä tapahtuvaksi. Toisin sanoen veroneutraalisuus ei aina toteudu, koska sitä voidaan välttää valitsemalla toinen yhteisömuoto. Yhdistyksen toiminnan aatteellisuuden vuoksi tämä useinkaan ei ole mahdollista.

Monet yhdistykset saavat toimintaansa merkittäviä lahjoituksia, joiden antajalle saattaa syntyä oikeus tehdä niistä verovähennyksiä.

Koska suurin osa yhdistyksistä ja niiden toiminnasta on verovapaata, ei yhdistyksille ole säädetty velvollisuutta toimittaa tilinpäätöksiään rekisteriin. Rekisterit ovat olemassa niille yhteisöille, jotka tavoittelevat voittoa (mm. osakeyhtiöt ja osuuskunnat) sekä säätiöille. Yhdistyksille saattaa syntyä taloudellista ylijäämää, jota ei käytännössä koskaan makseta ulos, vaan sillä rahoitetaan tulevaa toimintaa.

Yhdistysten yhteiskunnallisen toiminnan luonteen vuoksi ne ovat jo nyt varsin avoimia, kuten yhdistyslaki vaatii. Yhdistysten yhdenmukaisen kohtelun vuoksi olisi kohtuutonta vaatia tilinpäätöstietoja 135 000 yhdistykseltä. Sen sijaan olisi liiketoimintojen neutraalisuuden vuoksi oikein edellyttää niitä yhdistyksiä jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa toimittamaan tilinpäätöksensä rekisteriin. Tämän tapahtuisi samalla tavoin kuin voittoa tavoittelevilla yrityksillä, liittämällä tilinpäätös veroilmoitukseen.

Koska hyvin monen yhdistyksen tilinpäätöstiedot, mm. monen työmarkkinajärjestön, ovat jo maksutta saatavilla, ei ainakaan uudenrekisterin perustaminen kustannuksineen valtiolle ja yhdistyksille vastaa yhteiskunnallisesti merkittäville toimijoille kohdistuvaa rasitetta.   

Kokko Ismo

Ismo Kokko

Ismo Kokko on Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri. Hänen tehtävänään on vaikuttaa suomalaisen teollisuuden hyvinvointiin, kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Kokko on koulutukseltaan tradenomi ja kauppatieteen maisteri.

@kokkoismo

Facebook kommentointi