Asiantuntijat tarvitsevat uudenlaista työaikasuojelua

Työaikakeskustelua on käyty vähintäänkin viimeiset 10 vuotta. Mobiilityöaika terminä tuli käyttöön joskus 2000-luvun puolivälissä ja nyt käytävän keskustelun perustelutkin ovat pitkälti samoja. Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua ja toisaalta työntekijää on suojeltava tauottomalta kuormitukselta.

Työaikakeskustelua on käyty vähintäänkin viimeiset 10 vuotta. Mobiilityöaika terminä tuli käyttöön joskus 2000-luvun puolivälissä ja nyt käytävän keskustelun perustelutkin ovat pitkälti samoja. Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua ja toisaalta työntekijää on suojeltava tauottomalta kuormitukselta. Lähes jokainen projektityötä tekevä tietää, että sitä "hiljaista hetkeä", jolloin pidetään vapaata ja tehdään lyhyempää päivää, ei milloinkaan tule. Ainakaan itsestään. Siksi me tarvitsemme edelleen työaikasuojelua.

Tämän ristiriidan ratkaisu löytyy edelleen työaikalaista, eikä lakia pidä suinkaan poistaa keneltäkään. 

  1. työn tekemisen käsite tulee määritellä uudelleen, eikä niinkuin nyt, jolloin työnantaja yksin sanelee minkä konttorin hän työpaikaksi osoittaa tai hyväksyy. näin 
  2. vastuu työaikojen kirjaamisesta siirtyy enemmän työntekijälle itselleen ja siihen on vain luotettava.
  3. tämä johtanee yli- ja sunnuntaityön uudelleen määrittelyyn jollain aikavälillä.
  4. samoin se väistämättä muuttaa perinteisen työnantaja-työntekijä asetelman. Työnantajan direktio-oikeuteen on tehtävä muutos, jonka mukaan työntekijä itse vastaa työnsä tuloksesta ja siitä milloin hän sen tekee. Työnantaja ei voi enää yksin määrätä työn tekemisen aikaa ja paikkaa, niinkuin hän nyt voi, yksipuolisesti.

 

Suomessa tämän tyyppiset uudistukset onnistuvat valitettavasti erittäin harvoin. Tämänkin asian suhteen käydään pitkä ja kivinen tie, ja joka ottaa ensimmäisen sovinnon askeleen, todennäköisesti kärsii enemmän. Meillä peräänkuulutetaan työn tuottavuuden nostoa, tässä olisi yksi hyvä väline.

Kokko Ismo

Ismo Kokko

Ismo Kokko on Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri. Hänen tehtävänään on vaikuttaa suomalaisen teollisuuden hyvinvointiin, kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Kokko on koulutukseltaan tradenomi ja kauppatieteen maisteri.

@kokkoismo

Facebook kommentointi