Yleissitova työehtosopimus suojaa heikompia ja luo yhdenvertaiset kilpailun edellytykset yritysten välille Yleissitovu...

Yleissitova työehtosopimus suojaa heikompia ja luo yhdenvertaiset kilpailun edellytykset yritysten välille Yleissitovuus tarkoittaa, että kyseisen sektorin työehtosopimus on voimassa koko sektorin työntekijöille. Suomessa ei ole lainsäädäntöön pohjautuvaa minimipalkkaa, vaan vähimmäistyöehdot määräytyvät työmarkkinaosapuolten kesken solmituissa työehtosopimuksissa. Työehtojen joustavoittamisen on eri kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu heikentävän erityisesti niiden työmarkkinaryhmien asemaa, jotka ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Esimerkiksi maahanmuuttajien ja osa-aikaisten palvelualojen työntekijöiden työolojen kehitys ja palkkatasa-arvo voivat vaarantua. Yleissitovat työehtosopimukset hyödyttävät myös yrityksiä. Ne luovat ympäristön, jossa yritysten ei tarvitse kilpailla palkoilla ja työkustannuksilla — toisin sanoen ne estävät opportunistista käyttäytymistä, jolla yritys voi saada itselleen paremman kilpailuasetelman heikentämällä palkkoja tai työehtoja. Työmarkkinoilla tulisikin rakentaa luottamusta eri osapuolten välille työmarkkinainstituutioiden purkamisen sijaan. Työmarkkinafakta #1 aloittaa Teollisuuden palkansaajien työmarkkinafaktojen sarjan. Sarjassa nostamme esiin yksitellen yhden työelämää tai työmarkkinoita koskevan faktan. Sarjassa esitellyt nostot pohjautuvat työhön ja työmarkkinoihin keskittyvään Edistys-julkaisusarjaamme. Tämän päivän työmarkkinafakta on Edistys-analyysistä 2/2021: ”IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta”. Voit lukea koko analyysin sivuiltamme: tpry.fi tai klikkaamalla linkkiä biossa! #työmarkkinafakta #paikallinensopiminen #työmarkkinat

Facebook kommentointi

4125265142