Vuosi lähenee loppuaan, ja on aika tehdä katsaus vuoden aikana ilmestyneisiin julkaisuihin. Vuonna 2021 Teollisuuden pal...

Vuosi lähenee loppuaan, ja on aika tehdä katsaus vuoden aikana ilmestyneisiin julkaisuihin. Vuonna 2021 Teollisuuden palkansaajat julkaisi Edistys-sarjassa neljä analyysiä, sekä oli mukana ammattiliittojen ja E2 Tutkimuksen yhteistyöhankkeessa. 🔶 Vuoden aloitti Edistys-analyysi ”Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?”, jossa selvitettiin 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista käytännössä. 🔶 Helmikuussa julkaistiin ”Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta”. Analyysissä käydään läpi neljä paikalliseen sopimiseen yleisesti liitettävän väitteen todenperäisyyttä. 🔶 Keväällä julkaistiin E2 Tutkimuksen kanssa toteutettu laaja kyselytutkimus suomalaisten työelämänäkemyksistä. Työelämästä, ammattiliitoista ja sopimisesta kysyttiin nuorilta ja keski-ikäisiltä suomalaisilta. 🔶 Syksyn ensimmäinen julkaisu käsitteli Ruotsin työmarkkinamallia. ”Miten palkoista sovitaan? - Suomen ja Ruotsin työmarkkinamallit vertailussa” -analyysissä käydään läpi mallien yhtäläisyyksiä sekä niiden eroja. 🔶 Vuoden viimeinen julkaisu ”Mainettaan parempi. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista" oli Aula Researchillä toteutettu kysely, jossa selvitettiin yrityspäättäjien näkemyksiä tes-järjestelmästä ja paikallisesta sopimisesta. Löydät kaikki julkaisut nettisivuiltamme. Klikkaa linkkiä biossa! #tutkimus #2021

Facebook kommentointi

4125265142