Mitä TKI-politiikalla tulisi tavoitella? Voidaanko ihmiskunnan suuria haasteita ratkoa samalla, kun luodaan tuottavuutta...

Mitä TKI-politiikalla tulisi tavoitella? Voidaanko ihmiskunnan suuria haasteita ratkoa samalla, kun luodaan tuottavuutta ja kasvua? Mikä tulisi olla valtion rooli TKI-politiikan ohjauksessa? Voidaanko julkisilla hankinnoilla edistää innovaatioiden syntyä? Tervetuloa uuden Edistys-analyysin ”Minne menet tutkimus- ja innovaatiopolitiikka?” julkaisutilaisuuteen Musiikkitalolle torstaina 9.3. klo 9.30. Linkki tilaisuuteen ilmoittautumista varten löytyy biosta! 🔗👆 #tki #innovaatio #tutkimus

Facebook kommentointi

4125265142