Hyvät työskentelyolosuhteet on henkilöstön edustajien tärkein tavoite yrityksen hallinnossa. Hallintoedustajat ko...

Hyvät työskentelyolosuhteet on henkilöstön edustajien tärkein tavoite yrityksen hallinnossa. Hallintoedustajat kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan eniten johdon ja työntekijöiden yhteistyön sekä työolojen parantumiseen. Hallintoedustajien parhaaksi kokemat tavat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon ovat suora keskusteluyhteys johtoon ja epämuodolliset keskustelut johdon kanssa. Yrityksiin on syntynyt hallintoedustusjärjestelmän ansiosta avoimempi ilmapiiri, ja kommunikointi johdon ja työntekijöiden välillä on parantunut hallintoedustajien arvion mukaan. Hallintoedustusjärjestelmän uskotaan vaikuttavan myönteisesti yrityksen tuottavuuteen ja tulokseen. Hallintoedustajat kokevat voivansa auttaa johtoa tekemään parempia päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen myönteisesti. Työmarkkinafakta #10 jatkaa Teollisuuden palkansaajien työmarkkinafaktojen sarjaa. Sarjassa nostamme esiin yksitellen yhden työelämää tai työmarkkinoita koskevan faktan julkaisuistamme. Päivän työmarkkinafakta on Edistys-analyysistä 1/2021: ”Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa. Tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?”. Voit lukea koko analyysin klikkaamalla linkkiä biossa!

Facebook kommentointi

4125265142