TP:n blogissa Pauli Unkuri ruotii työmarkkinoiden murrosta ja sen mahdollisia seurauksia niin työmarkkinoille kuin yhtei...

TP:n blogissa Pauli Unkuri ruotii työmarkkinoiden murrosta ja sen mahdollisia seurauksia niin työmarkkinoille kuin yhteiskunnalle. Lämmin lukusuositus! 🔸Neuvottelujärjestelmän laajemmalla hajautumisella olisi vaikutuksensa niin työehtoihin, yleissitovuuteen, kansantaloudelliseen koordinaatioon kuin työriitojen sovitteluunkin. 🔸Työmarkkinajärjestelmällä on aikaisemmin nähty olevan laajempi vakauden ja yhteiskuntarauhan turvaava rooli, vaikuttavat työnantajien edustajat näkevä...n tänä päivänä järjestelmän ainoastaan työkaluna omien tavoitteiden saavuttamiseksi. 🔸Suomelle kaikkein haitallisinta pitkällä aikavälillä saattaa lopulta olla sopimisen, yhteistyön ja luottamuksen hiipuminen työmarkkinoilla. "Puolin ja toisin olisi vuosien saatossa varmasti ollut parannettavaa, mutta pienen maan ratkaisu haasteisiin ei voi olla yhteistyön alasajo ja yksipuoliset päätökset. Työnantajilla on vielä mahdollisuus nähdä iso kuva ja pohtia kannattaako lähteä hajaannuksen tielle. Suomi voi menestyä ja olla kokoaan suurempi vain yhtä köyttä vetämällä", Pauli Unkuri toteaa bloginsa päätteeksi.

Facebook kommentointi

4125265142