Teollisuuden palkansaajat oli mukana E2 Tutkimuksen yhteistyöhankkeessa, jossa tutkittiin suomalaisten työelämänäkemyksi...

Teollisuuden palkansaajat oli mukana E2 Tutkimuksen yhteistyöhankkeessa, jossa tutkittiin suomalaisten työelämänäkemyksiä. Tutkimuksen mukaan 69% alle 30-vuotiaista oli sitä mieltä, että ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien etujen turvaamisesta. Nuoret olivat sitä mieltä, että ammattiliitot ovat keskeinen ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Erään vastaajan mukaan ammattiliitoissa on hyvää niiden tarjoama ”tuki ja turva tai jos tulee jotain ongelmatilanteita, niin sull...a on joku, mihin sä voit tukeutuu”. Vain 12% nuorista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen ”Ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien eduista” kanssa. Mitä muuta suomalaiset olivat mieltä työmarkkina-asioista? Tutustu tutkimusraporttiin ”Työn sukupolvet – Tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä” täällä: https://www.tpry.fi/media/tyon-sukupolvet-raportti.pdf #työelämä #työmarkkinat #ammattiliitot E2 Tutkimus

Facebook kommentointi

4125265142