Teollisuuden palkansaajat: Komission kasvuselvityksen mukaan, palkkakehitys ei monissa jäsenmaissa vastaa tuottavuuden kehitystä. Liian vaatimaton palkkakehitys voi heikentää kokonaiskysyntää ja talouskasvua. Parhaiten menestyvät jäsenvaltiot ovat komission mukaan tyypillisesti vahvan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun maita.

Komission kasvuselvityksen mukaan, palkkakehitys ei monissa jäsenmaissa vastaa tuottavuuden kehitystä. Liian vaatimaton palkkakehitys voi heikentää kokonaiskysyntää ja talouskasvua. Parhaiten menestyvät jäsenvaltiot ovat komission mukaan tyypillisesti vahvan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun maita.


Facebook kommentointi