Suomalaiset yrityspäättäjät pitävät työehtosopimusjärjestelmää keskimäärin melko hyvänä. Kysyttäessä tyytyväisyydestä TE...

Suomalaiset yrityspäättäjät pitävät työehtosopimusjärjestelmää keskimäärin melko hyvänä. Kysyttäessä tyytyväisyydestä TES-järjestelmään asteikolla 0-10, yrityspäättäjien yleisin annettu vastaus oli positiivinen 7/10. Useampi antoi positiivisen kuin negatiivisen arvion. Kyselyn perusteella ne yrityspäättäjät, joiden yrityksissä työehtosopimuksia noudatetaan ja jotka tuntevat työehtosopimukset parhaiten, arvostavat suomalaista työehtosopimusjärjestelmää eniten. Valtakunnallisten työehtosopimusten eduksi nähtiin mm. työehtojen ja palkkakustannusten ennustettavuus sekä keskitetyn sopimisen vaivattomuus yrityksille. Paikallista sopimista halutaan lisätä, mutta sen katsottiin vaativan paljon tietoa ja osaamista sekä yritysjohdolta että työntekijöitä. Valtakunnalliset työehtosopimukset, joissa lisätään paikallisten joustojen mahdollisuutta, ovat suomalaisille yrityspäättäjille mieluisin tapa sopia työehdoista jatkossa. Työmarkkinafakta #3 on osa Teollisuuden palkansaajien työmarkkinafaktojen sarjaa. Sarjassa nostamme esiin yksitellen yhden työelämää tai työmarkkinoita koskevan faktan. Sarjassa esitellyt nostot pohjautuvat työhön ja työmarkkinoihin keskittyvään Edistys-julkaisusarjaamme. Päivän työmarkkinafakta on Edistys-analyysistä 4/2021: ”MAINETTAAN PAREMPI. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista” Voit lukea koko analyysin täältä: https://www.tpry.fi/…/mainettaan-parempi.-yrityspaattajien-… #työmarkkinafakta #työehtosopimus #paikallinensopiminen

Facebook kommentointi

4125265142