“(Sopimusneuvotteluilla on) suuri, suuri merkitys, ja sitoutuu justiinsa siihen, et miten Suomi rakentuu”, kommentoi vas...

“(Sopimusneuvotteluilla on) suuri, suuri merkitys, ja sitoutuu justiinsa siihen, et miten Suomi rakentuu”, kommentoi vastaaja E2 Tutkimuksen yhteistyöhankkeen tutkimuksessa. Hankkeessa mukana oli myös Teollisuuden palkansaajat. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään suomalaisten näkemyksiä työmarkkinakysymyksistä - niin työstä, työelämästä, ammattiliitoista kuin sopimisestakin. Reilusti yli puolta vastaajista kiinnosti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvottelemat työehto...sopimukset. 63% vastasi olevansa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Vain 15% ei ollut kiinnostunut työehtosopimuksista. Sopimisen kulttuuri nähtiin luontevana osana suomalaista yhteiskuntaa. Sukupuolten tai ikäryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa vastauksissa. Mitä muuta suomalaiset olivat mieltä työmarkkina-asioista? Tutustu tutkimusraporttiin ”Työn sukupolvet – Tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä” täällä: https://www.tpry.fi/media/tyon-sukupolvet-raportti.pdf #työelämä #työmarkkinat #ammattiliitot #sopiminen #tes E2 Tutkimus

Facebook kommentointi

4125265142