🔸 Sekä yhteistoimintalakia että hallintoedustuslakia ollaan uudistamassa ja tarkoituksena on, että hallintoedustuslaki...

🔸 Sekä yhteistoimintalakia että hallintoedustuslakia ollaan uudistamassa ja tarkoituksena on, että hallintoedustuslaki liitetään osaksi yhteistoimintalakia. Hallintoedustuslailla mahdollistetaan työntekijöiden osallistuminen yritystason päätöksentekoon. 🔸 TP:n tekemien selvitysten mukaan työntekijöiden edustajat kokevat, että hallintoedustusjärjestelmä parantaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua ja luottamusta. Hallintoedustusjärjestelmän myötä ilmapiiri työpaikalla on ollut avo...imempi ja luottamuksellisempi, sekä kommunikointi johdon ja työntekijöiden välillä on parantunut. 🔸 Tämän lisäksi työntekijöiden osallistumisella on pääosin positiivisia vaikutuksia yritysten selviytymiseen ja tuottavuuteen selviää professori Jarkko Harjun ja tutkimusryhmän rekisteriaineistoihin pohjautuvista tutkimustuloksista. Pääset lukemaan Jarkko Harjun blogin työntekijöiden edustuksesta yritystason päätöksenteossa täältä: https://www.tpry.fi/…/tyontekijoiden-edustus-yritystason-pa…

Facebook kommentointi