Antti Malste: Suomalaisen palkansaajan äänen on kuuluttava Euroopassa entistä vahvemmin

TP:n viestintävastaava Antti Malste pohtii joulun jälkeisessä kirjoituksessaan suomalaisten palkansaajien ja EU:n välistä suhdetta. Halusimme tai emme EU:n koneisto tuottaa meihin vaikuttavaa päätöksentekoa, jossa on oltava mukana. Niin ovat muutkin eturyhmät.

Joulunpyhät ja uusivuosi ovat levon ja rauhan aikaa. Joulu on myös hyvää aikaa koota ajatuksia ja pohtia mennyttä ja tulevaa. Ja mitäpä muuta sitä ihminen pohdiskelisikaan joulupöydässä täytettyä vatsaa laskeskellessa kuin suomalaisen palkansaajaliikkeen eurooppalaista edunvalvontaa.

Sillä ei ole väliä, koetko Euroopan Unionin olevan myönteinen instituutio vai et, fakta on se että EU-tason päätöksenteolla on merkittäviä vaikutuksia Suomeen. Päättyvältä vuodelta voi nostaa kaksi hyvää esimerkkiä siitä, millä tavalla EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat Suomen talouden toimintaedellytyksiin.

Erityisesti suomalaista teollisuutta koskettavat hiilinieluja koskevat lulucf-säännökset. Syksyllä nostettiin julkisessa keskustelussa esiin mahdollisuus siitä, ettei suomalaisia metsiä luettaisi hiilinieluiksi, vaan hiilidioksidipäästöjen lähteeksi. Toteutuessaan nämä linjaukset voisivat tuoda satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset Suomelle, iskien lujaa maamme kilpailukykyyn. Lulucf-säännösten osalta voidaan kuitenkin todeta, lohduttavasti, että Brysselistä saatujen tietojen mukaan on olemassa edelleen hyvä mahdollisuus siihen, että Suomen kanta huomioidaan komission linjauksissa ja että suomalaiset yritykset säästyisivät näin ollen merkittäviltä lisäkustannuksilta.

Toisena esimerkkinä voidaan nostaa esiin matkapuhelinten käytöstä ulkomailla perittävät verkkovierailumaksut, eli roaming-maksut. EU on ajanut roaming-maksujen poistamista koko unionin alueelta. Tämä sinällään hyvä tavoite on saanut laajaa kannatusta ansaitusti, ratkaisu poistaisi ensisilmäyksellä suomalaisiltakin matkailijoilta ikävät yllätykset puhelinlaskuissa. Kääntöpuolena roaming-maksujen poistamisessa ovat operaattoreiden väliset tukkumaksut, jotka ensimmäisten esitysten pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan olisivat tuoneet jälleen, jopa satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset suomalaisille operaattoreille, ja lopulta suomalaisille kuluttajille kuluttajahintojen nousun myötä. Tässäkin tapauksessa kotimaisella ja eurooppalaisella tasolla tehty edunvalvonta on kuitenkin vaikuttanut osin siihen, että tämän hetkisten tietojen perusteella lopullinen päätösesitys tulee olemaan suomalaisten toimijoiden kannalta kohtuullinen.

Hiilinielut ja roaming-maksut eivät ole varmastikaan millään mittarilla erityisen jännittäviä tai seksikkäitä teemoja, mutta tosiasia on kuitenkin se, että riippuen sillä millaisia ratkaisuja näiden, tai vastaavien, prosessien osalta tehdään, vaikuttaa Suomeen, suomalaisten yritysten liiketoiminnan edellytyksiin ja loppujen lopulta suomalaisten palkansaajien hyvinvointiin.   

Nyt päästään kirjoituksen pihviin: EU:ssa tehtävällä edunvalvonnalla on erittäin suuri merkitys suomalaiselle teollisuudelle ja teollisuuden palkansaajille nyt ja tulevaisuudessa. Ilman pitkäjänteistä, uskottavaa ja tuloksellista edunvalvontaa luomme tarpeettomia riskejä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksille ja työllisyydelle. Ei, edunvalvontatyö ei aina tuota haluttua lopputulosta, mutta se ei riitä syyksi sille etteikö eurooppalaista edunvalvontatyötä tulisi tehdä entistä pontevammin Euroopassa. Mikäli haluamme vaikuttaa työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiin, tulee meidän olla päätöksenteon ytimessä.

Näistäkin syistä loppuvuoden ilahduttavimpia uutisia oli akavalaisen Ylempien toimihenkilöiden YTN:n päätös osallistua suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen Brysselin edustuston FinUnionsin toimintaan Akavan luopuessa yhteistyöstä. YTN:n päätös oli oikea askel tiellä kohti vaikuttavampaa ja entistä tehokkaampaa suomalaista teollisuuden, ja muidenkin palkansaajien vaikuttamistyötä EU-tasolla. Jokaista käsiparia tarvitaan jotta suomalaisten palkansaajien intressit toteutuvat Brysselissä tulevaisuudessa. 

Malste Antti

Antti Malste

YTK Antti Malste on Teollisuuden palkansaajien viestintävastaava ja yhteiskuntavaikuttamisryhmän jäsen. Hänen päivittäinen työnsä on Ammattiliitto Pro:n yhteiskuntasuhteiden asiantuntijana. Antille politiikan seuraaminen on sekä työ että harrastus.

@AnttiMalste

Facebook kommentointi