Vientialat päättävät palkkaratkaisustaan itsenäisesti

LEHDISTÖTIEDOTE 11.3.2016

Vientialat päättävät palkkaratkaisustaan itsenäisesti

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on Suomen mallissa mandaatti sopia vain vientialojen ratkaisua täydentävistä elementeistä.

Viennin teollisuus- ja kuljetusalojen palkkaratkaisut määritellään yksin kyseisten työnantaja- ja palkansaajaliittojen välillä, ei minkään muiden tahojen toimesta Teollisuuden palkansaajat (TP) muistuttaa. Tämä koskee ns. Suomen mallissa, niin vientialojen ratkaisun tasoa, kestoa, laajuutta kuin erilaisia yksityiskohtia.

TP:n näkemyksen mukaan, taustoista on syytä käydä keskustelua eri sektorien kesken. Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat hahmotella vientialojen asettaman palkkalinjan jälkeen tulevia, muiden sektoreiden tarpeita huomioon ottavia ja muita mahdollisia täydentäviä elementtejä yhteisten näkemystensä mukaisesti. Vientialojen ratkaisujen sisältöön niillä ei ole kuitenkaan neuvottelumandaattia. Se on yksin siitä sopivilla kummankin työmarkkinaosapuolen vientialoja edustavilla liitoilla.

TP:n suurimpia jäsenliittoja ovat Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, TEK, TEAM ja AKT.

Lisätiedot: Jorma Malinen, puheenjohtaja Teollisuuden palkansaajat, puh. 050 576 0389.


Facebook kommentointi

4125265142