TP:n Edistys-julkaisusarjassa ilmestyy keväällä 2019 kolme tutkimusta

Teollisuuden palkansaajat TP:n uudessa Edistys-julkaisusarjassa tutkitaan keväällä 2019 työntekijöiden hallintoedustusta, sopimisen edistämistä työmarkkinoiden murroksessa sekä politiikkatoimien vaikutusarviointia.

Maaliskuun alussa julkaistavassa ensimmäisessä Edistys-analyysissa arvioidaan, miten laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa toimii käytännössä ja mitkä ovat sen muutostarpeet. Laissa alun perin tarkoitettua mallia kierretään nykyisin sopimuksilla, joiden nojalla hallintoedustus järjestetään yrityksessä sellaiseen paikkaan tai siten, ettei sillä ole käytännön merkitystä. Analyysi perustuu laajaan kyselytutkimukseen ja sen kirjoittaa OTM Maria Jauhiainen. 

 

Huhtikuun alussa TP julkaisee analyysin sopimisen edistämisestä työmarkkinoiden murroksessa. Kuluvalla vaalikaudella kolmikantaiseen valmisteluun ja sopimiseen perustuva työmarkkinamalli työehtosopimustoiminnassa ja työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa on muuttunut EK:n vetäydyttyä omilla sääntömuutoksillaan sopimustoiminnasta. Analyysin laatii OTK Lasse Laatunen.

 

Toukokuussa julkaistaan laaja Edistys-raportti politiikkatoimien vaikutusarvioinnista. Suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta puuttuu systemaattinen evaluaatiokulttuuri. Uudistuksia ja erilaisia kehittämishankkeita suunnitellaan ja pannaan täytäntöön ilman, että etukäteen olisi kyetty arvioimaan toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta. Edistys-raportti laaditaan yhteistyössä Aalto Economic Instituten (AEI) tutkijaryhmän kanssa. 

 

Edistys-julkaisusarja visioi tulevaisuutta ja tuottaa uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edistys esittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia poliittisen päätöksenteon tueksi erityisesti teknologiseen kehitykseen, teollisuuteen ja osaamiseen liittyvissä kysymyksissä.Sarjan päätuotteita ovat vankkaan asiantuntijuuteen perustuvat laajat tutkimusraportit. Lisäksi sarjassa julkaistaan analyyseja ja kommentteja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Ensimmäinen Edistys-raportti Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä julkaistiin joulukuussa 2018. 

 

Lisätietoja: 
Tutkimus- ja viestintävastaava Merja Jutila Roon, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi

Palkansaajat Teollisuuden

Teollisuuden Palkansaajat

Teollisuuden palkansaajat TP ry on 14 ammattiliiton yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Jäsenliittoja yhdistää halu vaikuttaa suomalaisen teollisuuden ja kuljetuksen palkansaajien hyvinvointiin. TP:n tärkein tehtävä on edistää viennin ja teollisuuden kasvua ja työllisyyttä.

@TP_palkansaajat

Facebook kommentointi

4125265142