Kahdenkymmenen tunnin yhtäjaksoisen neuvottelupuristuksen jälkeen Tanskan teollisuuteen saatiin uusi kolmivuotinen työehtosopimus. Sopimus allekirjoitettiin sunnuntaina 12.3.2017. Sopimusosapuolina ovat palkansaajapuolelta neuvottelujärjestö CO-industri sekä teollisuuden työnajantajaliitto Dansk Industri. Sopimus kattaa noin 230 000 työntekijää ja toimihenkilöä yli 6000 työpaikassa.

Kahdenkymmenen tunnin yhtäjaksoisen neuvottelupuristuksen jälkeen Tanskan teollisuuteen saatiin uusi kolmivuotinen työehtosopimus. Sopimus allekirjoitettiin sunnuntaina 12.3.2017. Sopimusosapuolina ovat palkansaajapuolelta neuvottelujärjestö CO-industri sekä teollisuuden työnajantajaliitto Dansk Industri. Sopimus kattaa noin 230 000 työntekijää ja toimihenkilöä yli 6000 työpaikassa.

Teollisuussopimuksen merkitys tanskalaisessa palkanmuodostuksessa on merkittävä, sillä tämä työehtosopimus toimii linjanvetäjänä muille Tanskan LO:n (työntekijäkeskusjärjestö) yksityisen sektorin sopimuksille. Muiden alojen (kuljetus-, rakennus-, ja alkutuotanto) neuvottelut käynnistyvät tämän jälkeen ja tavoitteena on saada ne maaliin helmikuun loppuun mennessä. Eri sektoreiden neuvottelemat sopimukset menevät lopulta Tanskassa jäsenäänestykseen ja äänestyksen ennakoidaan tapahtuvan maaliskuun puolessavälissä.

Tiivistelmä sopimuksen sisällöstä

Minimipalkat

Minimipalkka on maaliskuun alusta 2017 DKK 115,65 (EUR 15,5), DKK 117,65 (EUR 15,8) maaliskuun alusta 2018 sekä vuonna 2019 DKK 119,65 (EUR 16,1). Minimipalkkojen reilun 5%:n nousu on kuitenkin vasta viitteellistä lopullisten palkankorotusten osalta, sillä vain 1% työskentelee minimipalkalla. Lopulliset palkkaneuvottelut käydään yritystasolla. Arvioita on esitetty, että sopimuksen kustannusvaikutus olisi noin 2,5% tai hiukan enemmän.

Vapaaehtoinen aikapankki (optional pay account)

Aikapankin saldo nousee tänä vuonna 2,0%:sta 2,7%:iin, seuraavana vuonna 3,4%:iin ja vuonna 2019 aina 4,0%:iin saakka. Saldoa voidaan maksaa ulos palkkana tai sitä voidaan käyttää rahoittamaan ylimääräisiä vapaapäiviä.

Ikääntyvät työntekijät

Ikääntyvät työntekijät voivat käyttää eläkemaksuja ja aikapankkia rahoittaakseen ylimääräisiä vapaapäiviä maksimissaan 32 päivää vuodessa. Päiviä voi alkaa pitää viisi vuotta ennen eläkkeelle jäämistä (67v).

Perhevapaat

Perhevapaa muuttuu kokonaan palkalliseksi molemmille vanhemmille.

Sairaan lapsen hoitovapaan kaksi ensimmäistä päivää ovat palkallisia.

Vanhemmat, joilla on alle 14 vuotiaita lapsia saavat kaksi ylimääräistä vapaapäivää vuodessa. Ne rahoitetaan aikapankista.

Harjoittelijat

Harjoitteijoille alkaa kertyä eläkettä, kun he täyttävät 20 vuotta.

Harjoittelijoiden palkka nousee 1,7% maaliskuun alusta. Tämä kattaa koko sopimuskauden.

Eläkkeet

Toimihenkilöt pääsevät myös ylimääräisten eläkemääräysten piiriin.

Sopimuksen laajentaminen toimihenkilöihin

Sopimusta ollaan laajentamassa toimisto- ja taloushallinnon toimihenkilöihin. Tätä ajatusta edistämään otetaan käyttöön jatkuva neuvottelumenettely vähintään kerran kuukaudessa Commercial and Clerical Union (HK) kanssa.

Työaika ja ylityö

Osapuolet sopivat, että ylityötä vältetään silloin kun se vain on mahdollista. Mikäli paikalliset osapuolet eivät pääse sopuun työaijan sijoittelusta, voidaan yrityksessä ottaa käyttöön ylityöjärjestelmä. Sen mukaan ylityötä voidaan tehdä maksimissaan viisi tuntia viikossa ja tunnin päivässä. Ylityö kompensoidaan vapaalla yhden suhde yhteen kokonaisina päivinä, 12 kuukauden kuluessa ylityön synnystä. Työnantajan tavoitetta viikoittaisen työajan kasvattamisesta kahdella tunnilla ei toteuteta.

Luottamusmiesten toimintaedellytykset

Luottamusmiehellä on oikeus hakeutua aikuiskoulutukseen ilman, että se vaikuttaa luottamusmiesasemaan.

Luottamusmiestehtävän loputtua työntekijällä on oikeus kolmen viikon koulutusvapaaseen, jos hänellä on vähintään kolmen vuoden luottamusmieskausi takanaan ja kuuden viikon, jos kuuden viikon luottamusmieskokemus. Tätä rahoitetaan koulutusrahastosta.

Entisten luottamusmiesten irtisanomisaika nostetaan 12 kuukauteen.

IndustriAll yhteiset tavoitteet; koulutus ja epätyypilliset työsuhteet

Ylimääräiset 200m DKK (25m€) käytetään työntekijöiden kouluttautumiseen siten, että heillä on mahdollisuus kouluttautua aina korkea-asteen tasolle saakka. Koulutuspäiviä voi yhteensä olla 60 kolmen vuoden aikana, ja päivistä saa 85% palkan.

Työhistoriaan liittyvät etuudet seuraavat myös vuokratyöntekijää, jos hän vaihtaa yritystä teollisuuden sisällä. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia vuokratyöntekijöiden työsuhteista lisätään.

 

Teksti: René Moser-Johansen, International Secretary, CO-industri

Suomennos: Ismo Kokko

Kokko Ismo

Ismo Kokko

Ismo Kokko on Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri. Hänen tehtävänään on vaikuttaa suomalaisen teollisuuden hyvinvointiin, kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Kokko on koulutukseltaan tradenomi ja kauppatieteen maisteri.

@kokkoismo

Facebook kommentointi