Teollisuuden palkansaajat TP ry

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Perimmäisenä tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä oleville keinoilla.

Mikä on TP?

Teollisuuden palkansaajat TP ry:n toiminnan tavoitteena on vahvistaa teollisuuden ja sitä lähellä olevien palvelualojen ammattijärjestöjen toimintavoimaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, jäsenten edunvalvonnassa ja suomalaisen elinkeinopolitiikan suuntaamisessa.

 

Vuoden 2013 alusta rekisteröitynyt Teollisuuden palkansaajat TP ry jatkaa yli 20 vuotta kestänyttä teollisuuden ja sitä lähellä olevien alojen ammattiliittojen yhteistyötä. Vuoden 2019 alkaessa TP:ssä on 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä ja jäsenliittojen edustamilla aloilla työskentelee teollisuudessa, viennissä ja niitä lähellä olevilla palvelualoilla vajaa 440 000 palkansaajaa.

 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu viennin ja teollisuuden varaan. Viennistä saatavilla tuloilla on huolehdittu tasapainoisesta ja solidaarisesta yhteiskuntakehityksestä. Teollisuutemme menestys maailmanmarkkinoilla on tuottanut uutta työtä ja osaamista. Nuorena kansakuntana Suomi juostiin maailmankartalle - myöhemmin maamme teollisuus on vienyt Suomea maailmankartalle.

 

Globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen kiihtyessä viennin ja teollisuuden merkitys kasvaa. Näkymät maailmantalouden kehityksestä ja vakaudesta ovat kuitenkin heikentyneet. Taloushaasteiden voittamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseksi teollisuuden ja viennin elinvoimaisuuteen on satsattava entistä määrätietoisemmin.

 

Vuonna 2019 TP toiminta on erittäin voimakkaassa kehitysvaiheessa. Teollisuuden ja viennin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi TP on käynnistänyt vuonna 2018 oman tutkimustoimintansa. TP:n tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa faktapohjaista materiaalia teollisuuden agendasettauksen tukemiseksi ja vahvistaa koko palkansaajakentän asemaa julkisessa keskustelussa. Tutkimustoiminnasta luodaan toimintavuoden aikana vahvaan asiantuntemukseen nojaava, ketterä ja tehokas instrumentti yhteiskunnallisen keskustelun alustamiseen.

 

TP ry:n toimintaa johtaa hallitus, jonka puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden välein eri keskusjärjestöistä olevien liittopuheenjohtajien kesken.