Hallitus & työryhmät


Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallitus 2023-2024

Puheenjohtaja Jari Jokinen varajäsen Teemu Hankamäki      Tekniikan Akateemiset TEK
Varapuheenjohtaja Juri Aaltonen     varajäsen Saara Arola      Toimihenkilöliitto ERTO ry
Varapuheenjohtaja Petri Vanhala varajäsen Sami Laakso      Paperiliitto
Jarkko Arpula varajäsen Ismo Kokko      Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Jorma Malinen varajäsen Anssi Vuorio      Ammattiliitto PRO
  varajäsen Juhani Haapasaari      Ilmailualan Unioni IAU
Petteri Oksa varajäsen Samu Salo      Insinööriliitto IL ry
Markku Lehtinen varajäsen Pekka Romu      Rautatiealan Unioni RAU ry
Liisa-Johanna Pesonen        Suomen Ekonomit
Veli-Matti Kuntonen varajäsen Lea Väänänen      Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Robert Nyman varajäsen Riku Muurinen      Suomen Konepäällystöliitto SKL
Kenneth Bondas varajäsen Sannaleena Kallio      Suomen Merimies-Unioni SMU
Hannu Luukkonen varajäsen Jari Ollila      Sähköliitto
Jari Nilosaari varajäsen Turja Lehtonen      Teollisuusliitto

 


Työryhmät

TP:n pysyvien työryhmien tehtävät

TP ry:n hallituksen alaisina vakituisina valmistelu- ja asiantuntijatyöryhminä toimii jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvat kolme työryhmää. Työryhmien jaottelu vastaa asiasisällöltään pohjoismaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen jaottelua. Sopimuspoliittinen työryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää teollisuuden ja sen ammattiliittojen asemaa, sopimustoimintaa ja yhteistyötä suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Anssi Vuorio             Ammattiliitto Pro
Lauri Tiainen   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Juri Aaltonen   Toimihenkilöliitto ERTO
Petteri Oksa   Insinööriliitto IL ry
Markku Häyrynen   Paperiliitto
Vesa Laitinen   Rautatiealan Unioni RAU ry
Mika Parkkari   Suomen Ekonomit
Erkki Rantamaa   Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Riku Muurinen   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jari Ollila   Sähköliitto
Teemu Hankamäki   Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Jyrki Virtanen                                          Teollisuusliitto

 

Työympäristötyöryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön sosiaaliturvaan, työkykyyn, työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Vesa Kotaviita   Teollisuusliitto
Tanja Luukkanen   Ammattiliitto PRO
Pasi Ritokoski   Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT
Tomi Erissalo   Ilmailualan Unioni IAU
Vesa Laitinen   Rautatiealan Unioni RAU ry
Jouni Hiltunen   Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry
Robert Nyman   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jarkko Korhola   Sähköliitto
Sirkku Pohja                                                        Tekniikan Akateemiset TEK

 


 

Yhteistoimintaryhmä


Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja parantaa henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä edunvalvonnassa ja EWC-toiminnassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Tarja Loppi                                   Teollisuusliitto
Sari Vaittinen   Ammattiliitto Pro
Niko Blom   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT 
Sami Rajala   Ilmailualan Unioni IAU ry
Maria Jauhiainen   Insinööriliitto IL ry
Markku Lihavainen   Paperiliitto
Maria Säteri   Rautatiealan Unioni RAU
Lea Väänänen   Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Pasi Korhonen   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jaakko Aho   Sähköliitto
Sirkku Pohja   Tekniikan Akateemiset TEK
Saara Arola   Toimihenkilöliitto ERTO ry

 

4125265142