Hallitus & työryhmät


Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja Juri Aaltonen varajäsen Saara Arola    Toimihenkilöliitto ERTO ry
Varapuheenjohtaja Petri Vanhala         varajäsen Sami Laakso     Paperiliitto
Varapuheenjohtaja Jari Jokinen varajäsen Teemu Hankamäki     Tekniikan Akateemiset TEK
  varajäsen Pekka Lehtonen     Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Jorma Malinen varajäsen Anssi Vuorio     Ammattiliitto PRO
Pekka Kähkönen varajäsen Juhani Haapasaari     Ilmailualan Unioni IAU
Petteri Oksa varajäsen Samu Salo     Insinööriliitto IL ry
Tero Palomäki varajäsen Irma Wiita     Rautatiealan Unioni RAU ry
Liisa-Johanna Pesonen varajäsen Tage Lindberg     Suomen Ekonomit
Veli-Matti Kuntonen varajäsen Henri Lindholm     Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Robert Nyman varajäsen Riku Muurinen     Suomen Konepäällystöliitto SKL
Kenneth Bondas varajäsen Sannaleena Kallio     Suomen Merimies-Unioni SMU
Hannu Luukkonen varajäsen Jari Ollila     Sähköliitto
Jari Nilosaari varajäsen Turja Lehtonen     Teollisuusliitto

 


Työryhmät

TP:n pysyvien työryhmien tehtävät

TP ry:n hallituksen alaisina vakituisina valmistelu- ja asiantuntijatyöryhminä toimii jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvat kolme työryhmää. Työryhmien jaottelu vastaa asiasisällöltään pohjoismaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen jaottelua. Sopimuspoliittinen työryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää teollisuuden ja sen ammattiliittojen asemaa, sopimustoimintaa ja yhteistyötä suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Anssi Vuorio             Ammattiliitto Pro
Jyrki Halvari   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Juri Aaltonen   Toimihenkilöliitto ERTO
Pekka Kähkönen   Ilmailualan Unioni IAU ry
Petteri Oksa   Insinööriliitto IL ry
Markku Häyrynen   Paperiliitto
Vesa Laitinen   Rautatiealan Unioni RAU ry
Tage Lindberg   Suomen Ekonomit
Erkki Rantamaa   Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Päivi Saarinen   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jari Ollila   Sähköliitto
Teemu Hankamäki   Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Jyrki Virtanen                                          Teollisuusliitto

 

Työympäristötyöryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön sosiaaliturvaan, työkykyyn, työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Vesa Kotaviita   Teollisuusliitto
Tanja Luukkanen   Ammattiliitto PRO
Pasi Ritokoski   Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT
Tomi Erissalo   Ilmailualan Unioini IAU
Anu Kaniin   Insinööriliitto IL ry
Hannu Ulenius   Paperiliitto
Vesa Laitinen   Rautatiealan Unioni RAU ry
Jouni Hiltunen   Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry
Robert Nyman   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jarkko Korhola   Sähköliitto
Sirkku Pohja                                                        Tekniikan Akateemiset TEK

 


 

Yhteistoimintaryhmä


Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja parantaa henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä edunvalvonnassa ja EWC-toiminnassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Tarja Loppi                                   Teollisuusliitto
Sari Vaittinen   Ammattiliitto Pro
Pekka Lehtonen   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT 
Sami Rajala   Ilmailualan Unioni IAU ry
Maria Jauhiainen   Insinööriliitto IL ry
Markku Lihavainen   Paperiliitto
Maria Säteri   Rautatiealan Unioni RAU
Henri Lindholm   Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Riku Muurinen   Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jaakko Aho   Sähköliitto
Daniel Valtakari   Tekniikan Akateemiset TEK
Saara Arola   Toimihenkilöliitto ERTO ry