Hallitus & työryhmät


Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja Petri Vanhala  varajäsen Sami Laakso Paperiliitto
Varapuheenjohtaja Jorma Malinen          varajäsen Anssi Vuorio Ammattiliitto Pro
Varapuheenjohtaja Samu Salo varajäsen Petteri Oksa Insinööriliitto IL
Marko Piirainen varajäsen Pekka Lehtonen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Juri Aaltonen varajäsen Saara Arola Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Pekka Kähkönen varajäsen Juhani Haapasaari            Ilmailualan Unioni IAU
Tero Palomäki varajäsen Seppo Juselius Rautatiealan Unioni RAU
Liisa-Johanna Pesonen varajäsen Tage Lindberg Suomen Ekonomit
Veli-Matti Kuntonen varajäsen Henri Lindholm Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Robert Nyman varajäsen Riku Muurinen Suomen Konepäällystöliitto SKL
Simo Zitting varajäsen Kenneth Bondas Suomen Merimies-Unioni SMU
Sauli Väntti varajäsen Hannu Luukkonen Sähköliitto
Jari Jokinen varajäsen Teemu Hankamäki Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Jari Nilosaari varajäsen Turja Lehtonen Teollisuusliitto

 


Työryhmät

TP:n pysyvien työryhmien tehtävät

TP ry:n hallituksen alaisina, vakituisina valmistelu- ja asiantuntijatyöryhminä, toimii jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvat neljä työryhmää sekä viestinnän- ja yhteiskuntavaikuttamisen ryhmä. Työryhmien jaottelu vastaa asiasisällöltään pohjoismaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen jaottelua. Toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien lisäksi työryhmät toteuttavat myös muut TP:n hallituksen toimeksiannot. Työryhmien vaikuttamistoiminta tapahtuu TP:n pääsihteerin sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden työryhmän koordinoimana, jotka myös vastaavat ensisijaisesti vaikuttamisen toimeenpanosta.


Viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä (YKV)

TP:lle tärkeitä vaikuttamisen alueita ovat teknologiseen kehitykseen, teollisuuden toimintaympäristöön sekä tietotaidon vahvistamiseen liittyvät kysymykset. Viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen ryhmän kokoonpano vuonna 2019 on Jari Rauhamäki (Insinööriliitto IL), Pauli Takala (Teollisuusliitto), Antti Malste (Teollisuusliitto) ja Tiina Rytky (Ammattiliitto Pro).


Elinkeinopoliittinen työryhmä (EPO)

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa elinkeino-, talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan suomalaisen teollisuuden ja sen palkansaajien näkökulmasta.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Juhani Nokela      Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Harri Pasanen   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Juri Aaltonen   Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Marko Heikkilä   Ilmailualan Unioni IAU ry
    Insinööriliitto IL
Tero Palomäki varajäsen Seppo Juselius Rautatiealan unioni RAU
Veli-Matti Kuntonen varajäsen Kati Oksman                  Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Riku Muurinen varajäsen Robert Nyman Suomen Konepäällystöliitto SKL
Juha Lujanen   Sähköliitto
Tiina Rytky   Ammattiliitto Pro
Veli-Matti Kauppinen varajäsen Timo Roppola                   Teollisuusliitto

 


Sopimuspoliittinen työryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää teollisuuden ja sen ammattiliittojen asemaa, sopimustoimintaa ja yhteistyötä suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Anssi Vuorio             Ammattiliitto Pro
Jyrki Halvari   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Juri Aaltonen   Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Jukka Korhonen   Ilmailualan Unioni IAU ry
Petteri Oksa   Insinööriliitto IL
Markku Häyrynen   Paperiliitto
Seppo Juselius varajäsen Maria Säteri Rautatiealan Unioni RAU
Tage Lindberg   Suomen Ekonomit
Erkki Rantamaa varajäsen Ari Huuki   Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Päivi Saarinen varajäsen Riku Muurinen           Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jari Ollila   Sähköliitto
Teemu Hankamäki   Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Kauno Koskela                                 varajäsen Jarmo Tuomainen            Teollisuusliitto

Työympäristötyöryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön sosiaaliturvaan, työkykyyn, työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Hannu Ulenius            Paperiliitto
Pasi Ritokoski   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Tanja Luukkanen        Ammattiliitto Pro
Markus Berg   Ilmailualan Unioni IAU ry
Maria Säteri varajäsen Seppo Juselius Rautatiealan Unioni RAU
Jouni Hiltunen varajäsen Kai Laaksonen              Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Robert Nyman varajäsen Riku Muurinen              Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jarkko Korhola   Sähköliitto
Sirkku Pohja   Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Vesa Kotaviita varajäsen Pentti Hartikainen Teollisuusliitto

Yhteistoimintaryhmä

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja parantaa henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä edunvalvonnassa ja EWC-toiminnassa. 

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Tarja Loppi                 varajäsen Nina Laine                        Teollisuusliitto
Pekka Lehtonen   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Sari Vaittinen   Ammattiliitto Pro
Saara Arola   Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Sami Rajala   Ilmailualan Unioni IAU ry
Maria Jauhiainen   Insinööriliitto IL
Markku Lihavainen   Paperiliitto
Maria Säteri varajäsen Seppo Juselius Rautatiealan Unioni RAU
Henri Lindholm varajäsen Minttu Sillanpää           Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Riku Muurinen varajäsen Päivi Saarinen Suomen Konepäällystöliitto SKL
Jaakko Aho   Sähköliitto
Daniel Valtakari   Tekniikan Akateemisten liitto TEK