Finnair Technical Services Oy:n työsuojeluvaltuutettu Markus Berg kirjoittaa akuutista ongelmasta Suomen suurimmalla työpaikalla. Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennuksen yhteydessä on käynyt ilmi työsuojelupuutteita. Henkilöstön poikkeukselliset työmatkareitit on laitettu kulkemaan ilman minkäänlaista suojausta lentoliikenteen melun ja jättövirtausten sekaan.

Helsinki-Vantaan lentoaseman meneillään olevan laajennuksen hinta on noin 900 miljoonaa euroa, josta valtion pääomitusta on noin 200 miljoonaa. On päivänselvää, että näin massiivisen investoinnin myötä syntyvän uuden infrastruktuurin tarkoitus on palvella meitä käyttäjiä pitkään. Samoin tämän kokoluokan  panostus luo uskoa tulevaisuuteen koko ilmailualalla.

Terminaalien laajennustöiden lisäksi tehdään paljon muutakin. Lentokoneiden uusi koekäyttöpaikka on jo valmis, samoin uudet rullaustiet ovat jo osittain käytössä. Lentokentän ylläpitäjä Finavia on uudistuksista kertovassa kampanjassaan kuvaillut millaisia parannuksia on luvassa matkustajien liikkumiseen ja kuinka sujuvasti yhteistyö alueen yritysten kanssa on sujunut.

Yksi lentoaseman toiminnan kannalta melko oleellinen ryhmä – nimittäin työssäkäyvät – on kuitenkin sivuutettu uudistuksia toteutettaessa. Tämä on paitsi käytännön toteutuksen kannalta huono asia, myös lainsäädännön kannalta arveluttavaa. Työturvallisuuslaissa määritellään työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa työpaikoilla. Lainsäädännön lähtökohta on, että työturvallisuutta joko ylläpidetään tai parannetaan työpaikoilla. Lain 8§ mukaan joka käsittelee työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta, vaara- ja haittatekijöiden syntyminen pitäisi estää, nyt toiminta on kuitenkin täysin päinvastaista.

Kyseessä ei ole turha mutina. Tämä käy erityisen selvästi ilmi kun tullaan lentoasemalle Turbiinikujan turvatarkastuspisteen kautta. On ymmärrettävää, että massiiviset rakennustyömaat muuttavat lentoasemalla työskentelevien työympäristöä ja vaikuttavat kulkureitteihin, joita pitkin he töihin saapuvat.

Nyt kuitenkin toteutetaan suunnitelmaa, joka sijoittaa henkilöstön työmatkareitit kulkemaan ilman minkäänlaista suojausta lentoliikenteen melun ja jättövirtausten sekaan. Esimerkiksi koekäyttöpaikan liepeillä, josta reitti kulkee, on mitattu 120 desibeliä ylittäviä melutasoja. Muuta motiivia tälle suunnitelmalle ei vaikuttaisi olevan kuin pyrkimys säästää tarkastuspisteiden lukumäärässä.

Toimenpiteisiin näiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavien suunnitteluvirheiden poistamiseen pitäisi ryhtyä välittömästi. Pelkkä kulkureittien osittainen kattaminen ja yhden turvatarkastuspisteen lisääminen muuttaisivat tilanteen täysin. Miljardiluokan projektissa tämä tuskin on rahasta kiinni.

Yhteistä työpaikkaa ja työympäristöä koskevassa käytännön yhteistyössä on Helsinki-Vantaan lentoasemalla pitkät huonot perinteet. Vastuukysymykset ovat epäselvät ja henkilöstö ohitetaan säännönmukaisesti kuulematta. Tämä kierre pitäisi saada päättymään viimeistään nyt ennen kuin ongelma lentoaseman kasvaessa muuttuu hallitsemattomaksi.

 


Berg Markus

Markus Berg

Markus Berg toimii työsuojeluvaltuutettuna Finnair Technical Services Oy:ssä ja hän on myös Ilmailualan Unioni IAU:n hallituksen jäsen.


Facebook kommentointi