Olemme Suomessa vihdoin oivaltamassa, ettei teknologia itsessään muuta mitään, vaan muutokseen tarvitaan mukaan ihmiset, kirjoittaa TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Jenni Karjalainen arviossaan TEM:n Tekoälyajan työ -raportista.

Tekoälyaika ei toteudu ilman ihmistä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi juhannuksen alla erinomaisen raportin työstä ja työmarkkinoista tekoälyn aikakaudella. Raportin eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja punnittu eri näkökulmia. Julkaisu tiivistää olennaisen tutkimuksen digitalisaatiosta ja teknologisesta muutoksesta ja kuuluu siten jokaisen työmarkkinoista ja työelämästä kiinnostuneen suorastaan pakolliseen lukemistoon.

Erityisen ilahduttavaa on, että raportissa muistetaan yhteiskunta ja ihminen. Teknologia ei itsessään tee mitään, vaan toimivia ratkaisuja kehittävät ihmiset, raportti alleviivaa.

Teollisuuden palkansaajat kävivät tapaamassa ministeriössä työryhmän vastuuvirkamiehiä viime syksynä. Ilahduin jo tuolloin siitä, että yleisesti ottaen tilannekuvamme oli sama. Nyt kun Teollisuuden palkansaajat pohtivat teollisuusliittojen yhteisiä tavoitteita tulevalle hallituskaudelle, saamme raportista paljon arvokasta tukea.

Tekoälyajan työ painottaa sosiaalisia innovaatioita, tapoja organisoitua ja tehdä asioita uudella tavalla. Tällä on merkitystä myös tuottavuuden kannalta: ”Tuottavuus kasvaa laajassa mitassa vasta sitten, kun tekoälyn rinnalla otetaan käyttöön sitä tukevia muutoksia työtavoissa ja organisaatioissa”, julkaisussa linjataan.

Myös koulutukseen kiinnitetään raportissa huomiota. Kaikille tarvitaan riittävä osaamispohja jo peruskoulutuksessa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa mahdollisimman harva jäisi vain perusasteen varaan. Osaamista pitää pystyä päivittämään työssä ja läpi työuran.

Teknologisen kehityksen uhat, kuten monopolisoituminen ja voittaja vie kaiken -asetelma tunnustetaan raportissa ääneen ja todetaan tarve tehokkaammalle kilpailuvalvonnalle ja puuttumiselle markkina-aseman väärinkäyttöön. Kaiken kaikkiaan tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat tuottavuushypyn, mutta se pitää toteuttaa siten, ettei yhteiskunta kurjistu, raportissa todetaan. 

Erityisen virkistävää on, että raportissa ei tyydytä listaamaan teknologisia ilmiöitä blockchainista big dataan, vaan aidosti pohditaan, mitä muutos tarkoittaa yhteiskunnalle, työmarkkinoille ja ihmisille.

Innovaatiopolitikan osalta raportti peräänkuuluttaa paluuta perusasioihin: automatisaation kiihdyttämisen sijasta uudenlaista tuotantoa synnyttäviin innovaatioihin. TKI:n ei pidä merkitä vain teknologisia innovaatioita, vaan tukea tarvitaan myös organisatorisille ja sosiaalisille innovaatioille, joita tarvitaan uuden teknologian onnistuneessa hyödyntämisessä.

Raportin perusteella olemme Suomessa vihdoin oivaltamassa, ettei teknologia itsessään muuta mitään, vaan muutokseen tarvitaan mukaan ihmiset. Teollisuuden palkansaajia kiinnostaa luonnollisesti erityisesti, millä tavalla teollisuuden yritykset aikovat varautua muutokseen. TEMin vuotta 2017 kuvaavan työolobarometrin ennakkotietojen (2018) mukaan teollisuudessa työntekijöiden koulutukseen osallistuminen on vähäisempää kuin valtiolla, kunnissa ja yksityisissä palveluissa. Samoin tehtävien uudelleen jakaminen ja uudet työmenetelmät ovat teollisuudessa harvinaisempia kuin muilla sektoreilla.

Tekoälyajan työ -työryhmä panostaisi muun muassa ohjelmaperustaseen ja pitkäjänteiseen työelämän kehittämiseen ja kytkisi sen innovaatiopolitiikkaan siten, että ohjelmalla edistettäisiin ihmistyötä täydentäviä tekoälyinnovaatioita.

Toiveikkaana voi odottaa, että ministeri Lintilän käynnistämät toimialavuoropuhelut johtaisivat käytännönläheisiin, työntekijöitä, työnantajia ja valtiovaltaa hyödyttäviin ratkaisuihin.

Jenni Karjalainen
TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja

 


Palkansaajat Teollisuuden

Teollisuuden Palkansaajat

Teollisuuden palkansaajat TP ry on 14 ammattiliiton yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Jäsenliittoja yhdistää halu vaikuttaa suomalaisen teollisuuden ja kuljetuksen palkansaajien hyvinvointiin. TP:n tärkein tehtävä on edistää viennin ja teollisuuden kasvua ja työllisyyttä.

@TP_palkansaajat

Facebook kommentointi