Sensoriteknologian kehittyminen ja mikroprosessoreiden laskentatehon valtava kasvu ovat mullistamassa koko teollisen tuotannon perusteita. Uuden aikakauden tuotteista ja palveluista on saatu vasta esimakua - edessä on kiihtyvä muutostahti. Teknologiamurros muuttaa valmistusteollisuuden tuotteita, aiheuttaa markkinaosuuksien uusjakoa sekä luo pohjaa tuottavuuden huikealle kasvattamiselle.

Tekoäly kansoittaa tehdassalit
 

Älypuhelimista tutun mobiiliteknologian halventuminen on mahdollistamassa älyominaisuuksien upottamisen mitä arkipäiväisempiinkin tavaroihin. Samalla niin käyttötavaroiden kuin investointihyödykkeidenkin yhdistettävyys verkkoon lisää tuotteiden ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Esineet ja koneet keräävät niiden käytöstä myös valtavasti uutta tietoa käytön optimoinnin tukemiseksi sekä uuden tuotekehitystyön tarpeisiin.


Laskentatehon kasvu ja tietoliikenneyhteyksien kattavuus ovat jo mullistaneet teollisen suunnittelutyön, koneiden ja laitteiden etäohjauksen ja -huollon sekä käyttödiagnostiikan. Innovaatiot ovat mahdollistaneet palveluiden monipuolisen yhdistämisen teollisiin tuotteisiin ja laitteisiin, jolloin kokonaisten toimialojen liiketoimintalogiikka on muuttunut. Kehitys on tähän mennessä ollut hitaampaa varsinaisessa valmistusteollisuudessa, mutta maailman johtavat teollisuusmaat ja yritykset investoivat merkittävästi robotiikan lisäämiseksi perinteisessä valmistusteollisuudessa.


Lähes kaikki suomalaisen teollisuuden likaiset, vaaralliset ja raskaat työvaiheet hoidetaan jo nykyisin konein tai automaation avustamina. Uuden sukupolven robotit pystyvät tekemään huomattavasti monimutkaisempia työvaiheita itsenäisesti ympäristöään tarkkaillen ja toimintaansa siihen mukauttaen. Käyttäjäystävällisten käyttöliittymien ja monipuolisen räätälöitävyyden ansiosta uuden sukupolven robotit pystyvät korvaamaan entistä enemmän ihmisten tekemiä työvaiheita ja lisäämään valmistuksen tuottavuutta ja tehokkuutta. Kehityslinjan päässä ovat tulevaisuuden tehdassalit, missä supertietokoneiden vauhdittama tekoäly itsenäisesti toteuttaa ja optimoi tilauskirjojen mukaista tuotantoa. Tämä on kehitysvaihe, missä osa teollisuuden logistiikkaketjusta jo on.


Suomi oli vuosituhanteen vaihteessa teknologiajohtaja mobiiliteknologiassa eli tekoälyn ja yhdistettävyyden edellisessä kehitysasteessa.  Uuden aallon teknologioissa suomalaiset yritykset ovat valitettavasti pystyneet säilyttämään asemansa vain hyvin kapeissa tuoteryhmissä. Lisäksi investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä teolliseen tuottavuuteen ovat romahtaneet hälyttävän alhaiselle tasolle kilpailijamaihin nähden. Ilman voimakasta suunnanmuutosta Suomesta tulee taantuva teollisuusmaa Iso-Britannian tapaan.


Kokonaisvaltainen muutos edellyttää Suomen teollisuudelta fokusoitumista laatuun ja tuotekilpailukykyyn. Julkisen vallan tulee omaksua täysin uusi rooli teknologiamurroksen vauhdittajana, referenssien antajana, kehityksen kannustajana sekä tutkimus- ja tuotekehityksen tukijana. Uutta liiketoimintaa ja markkinoita voidaan löytää globaaleista megatrendeistä, joita ovat mm. ilmastonmuutos, väestön vanheneminen länsimaissa ja vaurastuminen kehittyvissä maissa, luonnonvarojen ehtyminen sekä kaupungistuminen. Erityisesti ilmastonmuutos ja resurssien ehtyminen edellyttävät tulevaisuuden tuotantoteollisuudelta vähähiilisyyttä, kiertotalouden uusia ratkaisuja sekä tuotettavien tuotteiden käytönaikaista resurssipiheyttä. Kaikki nämä ovat osa-alueita, missä Suomella on jo vahvuuksia.


Elinkeino- ja ympäristöpoliittinen asiantuntija Henrik Haapajärvi, Ammattiliitto Pro
Kirjoittaja on TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän jäsen

 


Palkansaajat Teollisuuden

Teollisuuden Palkansaajat

Teollisuuden palkansaajat TP ry on 14 ammattiliiton yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Jäsenliittoja yhdistää halu vaikuttaa suomalaisen teollisuuden ja kuljetuksen palkansaajien hyvinvointiin. TP:n tärkein tehtävä on edistää viennin ja teollisuuden kasvua ja työllisyyttä.

@TP_palkansaajat

Facebook kommentointi