Blogiartikkelit

Olemme Suomessa vihdoin oivaltamassa, ettei teknologia itsessään muuta mitään, vaan muutokseen tarvitaan mukaan ihmiset, kirjoittaa TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Jenni Karjalainen arviossaan TEM:n Tekoälyajan työ -raportista.

Pohjoismaisten yhteiskuntien vahvuus globaalissa kilpailussa on korkeasti koulutettu ja osaava työvoima. Jos tästä valtista halutaan pitää kiinni, vaatii se yhteiskunnilta tulevaisuusorientoitunutta koulutus-, osaamis- ja innovaatiopolitiikkaa koko Pohjolassa.

Yhteinen sosiaalisen todellisuuden näkymä on pohjannut kolmikannan osapuolten keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Aika ajoin kolmikannan luottamus on kuitenkin ollut koetuksella, kun joku osapuolista on pyrkinyt yksipuolisesti määrittelemään ratkaisujen sisällöt.

Suomen talous on nyt virallisesti kääntynyt nousuun. Talouden ennusteita korjataan ylöspäin ja Tilastokeskuksen keskeiset talouden mittarit näyttävät viimeisen puolen vuoden ajalta selkeää kasvua. Vienti on lähtenyt vetämään, BKT:n odotetaan kasvavan yli ennusteiden, inflaatio on heräämässä ja ennen kaikkea teollisuutemme aallonpohja näyttää olevan toistaiseksi ohitettu.

Teollisuuden palkansaajilla – muiden mukana – on runsaasti odotuksia hallituskauden jälkimmäiselle puoliskolle. Keskeiset odotukset liittyvät elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan, jotka ovat valitettavasti jääneet näkemyksemme mukaan tähän saakka lapsipuolen asemaan. Kun talous- ja eritoten vienti on alkanut piristymään, on ensiarvoisen tärkeää, että maastamme löytyy kansallisen tason strategista ajattelua.

Suomen taloutta on viime vuodet kannatellut nimenomaan yksityinen kulutus, josta valtaosan muodostaa noin 2,2 miljoonan palkansaajan ostovoima. Jos meillä luovuttaisiin yleisestä palkkojen minimivaatimustasosta ja palkat lähtisivät vapaasti eriytymään, kuvitelkaa mitä se tekisi ostovoimalle koko Suomen mittakaavassa. Millä pienyritykset saisivat pidettyä kiinni asiakkaistaan, jos tavallisten ihmisten ostovoima kehittyisi negatiivisesti? Kuinka monta kukkakauppaa, parturia tai ravintolaa kärsisi ostovoiman potentiaalisesta laskusta.

Finnair Technical Services Oy:n työsuojeluvaltuutettu Markus Berg kirjoittaa akuutista ongelmasta Suomen suurimmalla työpaikalla. Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennuksen yhteydessä on käynyt ilmi työsuojelupuutteita. Henkilöstön poikkeukselliset työmatkareitit on laitettu kulkemaan ilman minkäänlaista suojausta lentoliikenteen melun ja jättövirtausten sekaan.

Metalliliiton lakiasiain päällikön Arto Heleniuksen mukaan meidän työpaikkojemme palkkausjärjestelmät rapistuvat kovaa vauhtia. Ne eivät enää palkitse oikeista asioista ja johtavat näin paineisiin kovista yleiskorotuksista. Haaste on palkansaajille ja työnantajille yhteinen ja siksi tilannetta on korjattava yhdessä. Suomalainen yritysjohto ei voi enää laiskotella palkitsemisen kanssa.

Live Oy:n tulee ensinnäkin toimia vähittäismyyjänä kuluttajan suuntaan ja toiseksi yhtiöjärjestykseen tulee erikseen kirjata, että se investoi käyttömaksuista saamansa voiton takaisin tieverkkoon. Se on samalla ainoa keino varmistaa, että yhtiö investoi tasapuolisesti koko tieverkkoon, eikä vain vilkkaasti liikennöityihin pääväyliin.

4125265142