Blogiartikkelit

Työnantajien työmarkkinajärjestelmää murentavilla päätöksillä saattaa olla kauaskantoiset vaikutukset niin palkansaajille kuin yhteiskunnalle.

Suunnitelmat tieteen rahoituksen leikkaamisesta uhkaavat kuitenkin viedä uskottavuuden hallituksen sitoutumiselta tavoitteeseensa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret arvostavat työehtosopimusten sekä ammattiliittojen roolia suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka järjestäytymisaste nuorten keskuudessa onkin alhainen.

Esillä olleen työttömyysturvan porrastusmallin leikkausvaikutukset ansiosidonnaisen enimmäiskestoon osuisivat pahiten nuoriin ja työuransa alussa oleviin työntekijöihin

Työehtosopimusten kattavuuden lasku veisi Suomen kauas muista Pohjoismaista.

"Työhön paluuta tulee nyt suunnitella tarkkaan. On otettava huomioon erityisesti riskiryhmään kuuluvat ja he, joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia", muistuttaa TP:n työnympäristötyöryhmän sihteeri Tarja Luukkanen.

Tapaturmavakuutuslaitosten keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 2017 työpaikoilla tapahtui yhteensä 103 441 tapaturmaa. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli merkittävä 5 prosenttia. Työtapaturmien lisääntymisen syynä voi olla riittämätön perehdytys työtehtäviin sekä turvallisiin työtapoihin.

Sensoriteknologian kehittyminen ja mikroprosessoreiden laskentatehon valtava kasvu ovat mullistamassa koko teollisen tuotannon perusteita. Uuden aikakauden tuotteista ja palveluista on saatu vasta esimakua - edessä on kiihtyvä muutostahti. Teknologiamurros muuttaa valmistusteollisuuden tuotteita, aiheuttaa markkinaosuuksien uusjakoa sekä luo pohjaa tuottavuuden huikealle kasvattamiselle.