Blogiartikkelit

"Työhön paluuta tulee nyt suunnitella tarkkaan. On otettava huomioon erityisesti riskiryhmään kuuluvat ja he, joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia", muistuttaa TP:n työnympäristötyöryhmän sihteeri Tarja Luukkanen.

Tapaturmavakuutuslaitosten keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 2017 työpaikoilla tapahtui yhteensä 103 441 tapaturmaa. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli merkittävä 5 prosenttia. Työtapaturmien lisääntymisen syynä voi olla riittämätön perehdytys työtehtäviin sekä turvallisiin työtapoihin.

Sensoriteknologian kehittyminen ja mikroprosessoreiden laskentatehon valtava kasvu ovat mullistamassa koko teollisen tuotannon perusteita. Uuden aikakauden tuotteista ja palveluista on saatu vasta esimakua - edessä on kiihtyvä muutostahti. Teknologiamurros muuttaa valmistusteollisuuden tuotteita, aiheuttaa markkinaosuuksien uusjakoa sekä luo pohjaa tuottavuuden huikealle kasvattamiselle.

Olemme Suomessa vihdoin oivaltamassa, ettei teknologia itsessään muuta mitään, vaan muutokseen tarvitaan mukaan ihmiset, kirjoittaa TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Jenni Karjalainen arviossaan TEM:n Tekoälyajan työ -raportista.

Pohjoismaisten yhteiskuntien vahvuus globaalissa kilpailussa on korkeasti koulutettu ja osaava työvoima. Jos tästä valtista halutaan pitää kiinni, vaatii se yhteiskunnilta tulevaisuusorientoitunutta koulutus-, osaamis- ja innovaatiopolitiikkaa koko Pohjolassa.

Yhteinen sosiaalisen todellisuuden näkymä on pohjannut kolmikannan osapuolten keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Aika ajoin kolmikannan luottamus on kuitenkin ollut koetuksella, kun joku osapuolista on pyrkinyt yksipuolisesti määrittelemään ratkaisujen sisällöt.

Suomen talous on nyt virallisesti kääntynyt nousuun. Talouden ennusteita korjataan ylöspäin ja Tilastokeskuksen keskeiset talouden mittarit näyttävät viimeisen puolen vuoden ajalta selkeää kasvua. Vienti on lähtenyt vetämään, BKT:n odotetaan kasvavan yli ennusteiden, inflaatio on heräämässä ja ennen kaikkea teollisuutemme aallonpohja näyttää olevan toistaiseksi ohitettu.

Teollisuuden palkansaajilla – muiden mukana – on runsaasti odotuksia hallituskauden jälkimmäiselle puoliskolle. Keskeiset odotukset liittyvät elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan, jotka ovat valitettavasti jääneet näkemyksemme mukaan tähän saakka lapsipuolen asemaan. Kun talous- ja eritoten vienti on alkanut piristymään, on ensiarvoisen tärkeää, että maastamme löytyy kansallisen tason strategista ajattelua.

Suomen taloutta on viime vuodet kannatellut nimenomaan yksityinen kulutus, josta valtaosan muodostaa noin 2,2 miljoonan palkansaajan ostovoima. Jos meillä luovuttaisiin yleisestä palkkojen minimivaatimustasosta ja palkat lähtisivät vapaasti eriytymään, kuvitelkaa mitä se tekisi ostovoimalle koko Suomen mittakaavassa. Millä pienyritykset saisivat pidettyä kiinni asiakkaistaan, jos tavallisten ihmisten ostovoima kehittyisi negatiivisesti? Kuinka monta kukkakauppaa, parturia tai ravintolaa kärsisi ostovoiman potentiaalisesta laskusta.