Viime aikoina on käyty keskustelua ammattiyhdistysliikkeen huikeista verovapaista tuloista. Onpa niiden innoittamana tehty lakialoitekin. Ajattelin panna asiaa vähän mittasuhteisiin. Kirjoitukseni tarkoitus on arvioida suuruusluokkia, joten käytettävät luvutkin on ymmärrettävä suuruusluokkina. Suuntaa ne kuitenkin antavat.

Ay-liikkeen koko varallisuus on noin kaksi miljardia euroa. Kokemukseni mukaan liitot ovat riskejä vältteleviä sijoittajia, joten voitaneen olettaa, että sijoitustuotot olisivat pitkällä aikavälillä samaa suuruusluokkaa kuin eläkesijoituksilta vaadittava 3,5 prosenttia vuosituotto. Tuottoa syntyy siis keskimäärin 70 miljoonaa euroa/vuosi. Jos siitä maksettaisiin 20 prosentin yhteisövero, niin veroa kertyisi mukavat 14 miljoonaa euroa. Suhteessa valtion budjettivajeeseen liikutaan promilleluokassa, rikkana rokassa toki olisi sekin.

Toinen puoli veroasiassa on, että ammattiyhdistykset eivät ole yleishyödyllisinä yhteisöinä myöskään arvonlisäverovelvollisia. Niillä ei ole silloin arvonlisäveron vähennysmahdollisuutta, eli ne ovat sen loppumaksajia samalla tavalla kuin kuluttajat. Arvioin, että ammattiliitot tekevät vuodessa suuruusluokalleen 150 miljoonan euron arvonlisäverolliset ostot. Niistä kertyy vuodessa 24 prosentin verokannalla 36 miljoonaa euroa arvonlisäveroa.

Kolmas puoli on jäsenmaksujen verovähennysoikeus. Jäsenmaksun maksaja, ei siis liitto, saa vähentää maksun bruttotulostaan tuloveron laskennassa. Jäsen maksaa vähemmän veroja kuin muuten maksaisi, ja verottajalle syntyy laskennallinen tappio. Tappion suuruus on suunnilleen järjestäytymisaste x kansantalouden palkkasumma x keskimääräinen jäsenmaksuprosentti x keskimääräinen rajaveroaste, eli karkeasti 70 % x 100 mrd € x 1 % x 40 % = 280 miljoonaa euroa. Aika paljon siis.

Toisaalta pitää ottaa huomioon, että ammattiyhdistykset nostavat keskimääräistä palkkatasoa, eihän niitä muuten kukaan viitsisi vastustaa. Verotuksen näkökulmasta ne siis siirtävät matalasti verotettua pääomatuloa korkeammin verotetuksi ansiotuloksi. Kukaan ei tarkalleen tiedä, kuinka suuri tuo ammattiyhdistysten aikaansaama palkkasumman lisäys on. Jos arvataan, että se on vaikkapa viisi prosenttia, niin palkkoja maksetaan viisi miljardia euroa enemmän kuin muuten maksettaisiin. Verottaja hyötyy (40 % – 20 %) x 5 mrd euroa = 1 mrd euroa. Aika paljon sekin.

Mainittuun aloitteeseen viitaten totean vielä lopuksi, että ammattiyhdistysten nostaminen yksinään tikunnokkaan ei ole välttämättä perusteltua, vaan avoimuuden tulee koskea yhtä lailla koko yleishyödyllistä sektoria. Erityisesti poliittiset puolueet saavat merkittävää tukea ja käyttävät ammattiliittoihin verrattuna huikeasti enemmän yhteiskunnallista valtaa. Aloitteen sanamuotoja mukaillen olisikin perusteltua, että puolueiden tulisi julkistaa tilinpäätöksensä ammattiliitoilta edellytettävässä laajuudessa, jotta julkisen tuen valvonta ja puolueiden toiminnan arviointi olisi mahdollista.

Kauppi Heikki

Heikki Kauppi

Heikki Kauppi on Tekniikan Akateemisten toiminnanjohtaja ja Teollisuuden palkansaajien hallituksen jäsen.


Facebook kommentointi

4125265142