Varapuheenjohtaja Juri Aaltosen avauspuheenvuoro 25.1.2023 julkaisutilaisuudessa

Tiedote Uutinen

TP:n hallituksen varapuheenjohtaja Juri Aaltosen avauspuheenvuoro LUOTTAMUSMIES 2020-LUVUN TYÖPAIKALLA -raportin julkaisutilaisuudessa 25.1.2023

Teollisuuden palkansaajat TP ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Jari Jokinen Tekniikan akateemiset TEKistä

Tiedote Uutinen

Torstaina 8.12. järjestettiin TP ry:n syyskokous, joka valitsi puheenjohtajiston ja hallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle sekä linjasi toiminnan painopisteet vuodelle 2023.

Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla

Edistys-raportit / Tiedote / Uutinen

Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla -raportissa OTT Jaana Paanetoja tarkastelee Suomen luottamusmiesjärjestelmää ja luottamusmiehen valintaa, asemaa ja tehtäviä. Raporttia varten toteutettiin myös kysely, jossa luottamusmiehet kertovat roolistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan, sekä arvioivat järjestelmän toimivuutta ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Jatkuva työssä oppiminen - Lähtökohtia, edellytyksiä ja seurauksia

Edistys-analyysit / Tiedote / Uutinen

Uusimmassa Edistys-analyysissä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteilijät kokoavat yksiin kansiin tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä työssä tapahtuvasta oppimisesta ja kartoittavat mitkä tekijät mahdollistavat, edistävät tai rajoittavat työssä oppimista ja millaisia seurauksia työssä oppimisella on havaittu olevan yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle laajemmin.

Mainettaan parempi. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista

Edistys-analyysit / Tiedote / Uutinen

Teollisuuden palkansaajat teetti Aula Researchillä yrityspäättäjille suunnatun työehtosopimusjärjestelmää koskevan kyselyn. Tulosten perusteella yritykset ovat keskimäärin melko tyytyväisiä suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään. Paikallista sopimista halutaan lisätä valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa.

TP Sosiaalisessa mediassa