Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?

Nimi: Edistys-tiivistelmä: Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?
Kirjoittajat: Jarkko Harju
Julkaisija: Teollisuuden palkansaajat TP ry
Lataa Tiivistelmä PDF (0,25KB)

Tiivistelmä Edistys-julkaisusarjan analyysistä 1/2021: Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa - tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?

Muutos tarpeen – henkilöstön oikeus edustukseen yrityksen hallinnossa kärsii monitulkintaisesta laista

 

Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot yritysten välillä ovat suuria sekä hallintoedustuksen toteutuksessa että järjestelmän toimivuudessa.

Ratkaisuksi analyysi esittää työntekijöiden edustajille tarkemmin määriteltyä roolia yritysten päätöksenteossa. Tämä tukisi henkilöstön ja yritysjohdon yhteistyötä, lisäisi luottamusta ja hyödyttäisi sekä yritystä että sen työntekijöitä.

 

Huom! Tältä sivulta ladattavissa oleva tiedosto on tiivistelmä. Voit lukea analyysin kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-analyysit/tyontekijoiden-edustus-yrityksen-paatoksenteossa-tehotonta-ja-turhaa-vai-kaikille-parempi.html

4125265142