Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta

Nimi: Edistys-tiivistelmä: Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta
Kirjoittajat: Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola, Satu Ojala
Julkaisija: Teollisuuden palkansaajat TP ry
Lataa Tiivistelmä PDF (0,67KB)

Tiivistelmä Edistys-julkaisusarjan analyysistä 2/2021: Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta

Tutkijat: Paikallisen sopimisen vaikutuksilta puuttuu tieteellinen näyttö

 

Paikallinen sopiminen on herättänyt paljon julkista keskustelua, mutta sen väitetyt vaikutukset ovat usein vailla tutkittuja perusteluita. Teollisuuden palkansaajien julkaisemassa Edistys-analyysissä Irti keskitytetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta työelämän ja työmarkkinoiden tutkijat Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala käsittelevät keskitetyn ja paikallisen sopimisen myyttejä. 

Kolme ensimmäistä myyttiä ovat työmarkkinoiden jäykkyys, paikallisen sopimisen työllisyyttä kasvattava vaikutus sekä paikallisen sopimisen myönteinen vaikutus tuottavuuteen. Näille kirjoittajat eivät löydä tieteellistä näyttöä. Neljännen myytin mukaan paikallinen sopiminen lisäisi työnantajan valtaa paikallistasolla. Tutkijoiden mukaan tämä pitäisi paikkansa lyhyellä aikavälillä, pitemmällä aikavälillä taas syntyisi painetta etsiä ratkaisuja, joilla lisätään työntekijöiden puutteellista edustusta.

 

Huom! Tältä sivulta ladattavissa oleva tiedosto on tiivistelmä. Voit lukea analyysin kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-analyysit/irti-keskitetysta-kohti-paikallista-nelja-myyttia-paikallisesta-sopimisesta.html