Mainettaan parempi. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista

Julkaisu: Teollisuuden palkansaajat TP ry
Nimi: Mainettaan parempi
Kirjoittajat: Merja Jutila Roon
Julkaisija: Teollisuuden palkansaajat TP ry
ISBN: 978-952-7324-20-2 (nidos) 978-952-7324-21-9 (pdf)
Lataa Analyysi PDF (2,10KB)

Teollisuuden palkansaajat teetti Aula Researchillä yrityspäättäjille suunnatun työehtosopimusjärjestelmää koskevan kyselyn. Tulosten perusteella yritykset ovat keskimäärin melko tyytyväisiä suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään. Paikallista sopimista halutaan lisätä valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa.

Kysely: Yritykset keskimäärin melko tyytyväisiä suomalaiseen TES-järjestelmään – jo nyt yleistä paikallista sopimista halutaan lisätä valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa

 

Teollisuuden palkansaajat teetti Aula Researchillä yrityspäättäjille suunnatun kyselyn selvittääkseen mitä yrityksissä ajatellaan suomalaisesta työehtosopimusjärjestelmästä ja paikallisesta sopimisesta. Mitä etuja ja haittoja valtakunnallisilla työehtosopimuksilla koetaan olevan? Minkälaisia tarpeita ja haasteita yrityksissä on paikallisen sopimisen suhteen?

Kyselyn tulokset on julkaistu uusimmassa Edistys-analyysissä MAINETTAAN PAREMPI. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista. Vastausten perusteella yritysten välillä on hajontaa työehtosopimuksia koskevissa näkemyksissä enemmän kuin mitä julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Tämän lisäksi useampi yrityspäättäjä antaa suomalaiselle työehtosopimusjärjestelmälle myönteisen kuin kielteisen kokonaisarvion.

Kyselyn perusteella ne yrityspäättäjät, jotka noudattavat työehtosopimuksia ja tuntevat työehtosopimukset parhaiten, ovat tyytyväisimpiä yrityksessään noudatettuihin työehtoihin sekä suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään. Kielteisimmät arviot antavat ne, jotka tuntevat yrityksissään noudatetut työehtosopimukset enintään kohtalaisesti ja ne, joiden yrityksissä ei noudateta työehtosopimuksia lainkaan. Suurimmissä yrityksissä ollaan suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään kaikkein tyytyväisimpiä.

Tuloksista näkyy myös, että paikallisen sopimisen lisäämiselle koettu tarve on suuri. Vastauksissa oli hajontaa, mutta yleisin vastaus oli, että paikallista sopimista tulisi lisätä valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa. Lähes puolet yrityspäättäjistä kuitenkin arvioi, että joltakin tai kummaltakin neuvotteluosapuolelta puuttuu tarvittava osaaminen paikallisen sopimisen lisäämiseksi.

Edistys-analyysi MAINETTAAN PAREMPI. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista julkaistiin keskiviikkona 17.11.2021 livestream-tapahtumassa. Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Merja Jutila Roon ja Aula Researchin toimitusjohtaja Juha Vekkilä esittelivät tilaisuudessa kyselyn tulokset. Tämän jälkeen järjestettyyn työmarkkinoiden ajankohtaista tilannetta analysoivaan paneelikeskusteluun osallistuivat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, kansanedustaja Tarja Filatov ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Juri Aaltonen avasi tilaisuuden.

MAINETTAAN PAREMPI. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista on kahdestoista julkaisu TP:n Edistys-sarjassa. Kaikki Edistys-julkaisut ovat vapaasti ladattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.tpry.fi/edistys.

 

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen TP:n Youtube-kanavalta.

 

Lisätietoja: 
Pääsihteeri Merja Jutila Roon, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi


Facebook kommentointi

TYÖMARKKINANEUVOTTELUT 2019-2020. Suomen mallin sekä neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän tulevaisuus.

Edistys-katsaukset / Tiedote / Uutinen

Käynnissä oleva neuvottelukierros on ollut vaikea. Lasse Laatunen esittää ratkaisuksi neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän uudistamista. Liittokohtainen sopimisen malli kaipaa tuekseen selkeämpiä pelisääntöjä, ja keskusjärjestöillä tulisi olla edellytykset neuvotella työmarkkinoita laajemmin koskevat asiat pois liittoneuvottelujen tieltä. Useamman sovittelijan ja sovittelijaryhmän käyttö puolestaan monipuolistaisi sovitteluosaamista, kirjoittaa Laatunen uudessa Edistys-katsauksessa.

Julkaisun sivulle

Teknologinen kehitys ja katoava keskiluokka: Mihin työntekijät päätyvät?

Edistys-raportit / Tiedote / Uutinen

Keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus on pienentynyt Suomessa samalla kun korkea- ja matalapalkkaisten ammattien osuudet ovat kasvaneet. Terhi Maczulskijin tekemä tutkimus paljastaa, että toimistotyöntekijöillä on tuotantotyöntekijöitä suurempi todennäköisyys siirtyä asiantuntijatöihin. Perinteisten teollisuustöiden työntekijät sitä vastoin sijoittuvat todennäköisemmin matalapalkkaisiin ammatteihin tai jäävät työttömäksi.

Julkaisun sivulle