Edistys-analyysi: Hallintoedustuslakia päivitettävä

Julkaisu: Teollisuuden palkansaajat TP ry
Nimi: Kohti vahvempaa osallisuutta - Miten hallintoedustuslaki toimii työpaikoilla käytännössä
Kirjoittajat: Maria Jauhiainen
Julkaisija: Teollisuuden palkansaajat TP ry
ISBN: 978-952-7324-02-8 (nidos), 978-952-7324-03-5 (pdf)
Lataa Analyysi PDF (1,32KB)

TP:n ensimmäinen Edistys-analyysi kartoittaa hallintoedustuslain toimivuutta suomalaisissa yrityksissä.

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa on ollut voimassa kohta 30 vuotta. Lain mukaan yrityksissä, joissa on yli 150 työntekijää, tulisi henkilöstöllä olla edustaja yrityksen hallinnossa. 

Selvittääkseen lain toteutumista käytännössä Teollisuuden palkansaajat TP ry lähetti kyselyn jäsenliittojensa jäsenille eri postituslistojen kautta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka laajasti ja missä muodossa laki henkilöstön edustuksesta suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä toteutuu. Insinööriliiton lakimies ja Teollisuuden Palkansaajien yhteistoimintaryhmää avustava juristi Maria Jauhiainen (OTK) kokosi kyselystä Edistys-analyysin omaa lähes kymmenen vuoden kokemusta ja siihen pohjautuvaa asiantuntijuutta hyödyntäen. 

Analyysin perusteella työntekijöiden hallintoedustus puuttuu useasta lain piiriin kuuluvasta yrityksestä. 

Yrityksissä, joissa henkilöstön edustusta ei ole järjestetty, yleisin annettu syy oli, että työnantaja ei ollut halunnut sitä. Niissä yrityksissä, joissa hallintoedustusjärjestelmä on käytössä, kolme neljästä vastaajaa koki, että he ovat voineet vaikuttaa yrityksen johdon ja henkilöstön välisen yhteistyön parantamiseen. 

Tällä hetkellä laki sallii lain alkuperäisen tarkoituksen vesittämisen yrityksen sisäisillä hallintoedustuksesta tehtävillä sopimuksilla, jotka usein käytännössä vähentävät hallintoedustajien vaikutusmahdollisuuksia sekä tiedonsaantia. Edustus saattaa olla muodollisesti järjestetty, mutta sillä ei ole käytännön vaikutusta yrityksen toiminnassa. Työntekijöiden edustajia lähinnä informoidaan jo tehdyistä päätöksistä.

Toimiva vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajien välillä hyödyttää tutkimusten mukaan sekä työntekijöitä että yritystä. Suomi on vuoropuhelussa jäänyt jälkeen keskeisistä kilpailijamaista Ruotsista ja Saksasta. Tämän Edistys-analyysin perusteella lakia tulisi Suomessa pikaisesti uudistaa. Uudistamalla lakia voitaisiin vaikuttaa lain kattavuuteen sekä korjata tämänhetkisiä epäkohtia sen toteutumisessa. 

Kohti vahvempaa osallisuutta - Miten hallintoedustuslaki toimii työpaikoilla on ensimmäinen julkaisu TP:n Edistys-analyysisarjassa. Edistys esittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia poliittisen päätöksenteon tueksi erityisesti teknologiseen kehitykseen, teollisuuteen ja osaamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoja:

Tutkimus- ja viestintävastaava Merja Jutila Roon, p. 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi


Facebook kommentointi

Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus

Edistys-raportit / Tiedote / Uutinen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija, Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen emeritusprofessori Pekka Ilmakunnas ovat uudessa Edistys-raportissa koonneet yksiin kansiin tuloksia tekemistään työoloja koskevista tutkimuksista. Raportista selviää, että työolot vaikuttavat muun muassa työtyytyväisyyteen, yritysten tuottavuuteen sekä työurien pituuteen.

Julkaisun sivulle