Teollisuuden palkansaajat TP ry

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Perimmäisenä tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä oleville keinoilla.

Mikä on TP?

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Perimmäisenä tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä oleville keinoilla. TP:n toimita koostuu yhteisestä vaikuttamistyöstä, koulutuksesta, julkisesta keskustelusta sekä keskinäisestä yhteistyöstä edunvalvonnan eri osa-alueilla. Näistä keskeisimpiä ovat elinkeino-, teollisuus ja talouspolitiikka sekä sopimustoiminnan koordinointi.

TP tavoittelee vaikuttamistyössään teollista perustaa vahvistavaa, kasvua ja työllisyyttä edistävää elinkeinopolitiikkaa. Uuden kasvustrategian luominen Suomeen on hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen ja kehittymisen perusedellytys, jonka toteuttaminen edellyttää sekä valtiovallan että politiikan ja talouden päättäjien vahvaa sitoutumista. Menestymällä globaalissa kilpailussa meillä on mahdollisuus hyvinvointiin, jonka oikeudenmukaiseen jakamiseen TP omalta osaltaan osallistuu. 

Teollisuuden ja viennin osuus maamme hyvinvoinnista on merkittävä. Tavaroiden ja palveluiden viennin osuus maamme BKT:sta oli noin 38%. Taloutemme perusvire on vuoden 2008 jälkeen ollut matalasuhdanteinen ja teollisuuden rakennemuutoksen takia on työpaikkoja menetetty lyhyessä ajassa menetetty yli 100 000. Vastaava ilmiö on näkynyt BKT:n supistumisena usean vuoden ajan 2010-luvulla. 

Vuoden 2013 alusta rekisteröitynyt Teollisuuden palkansaajat TP ry jatkaa yli 20 vuotta kestänyttä teollisuusalojen ja teollisuutta lähellä olevien palvelualojen ammattiliittojen yhteistyötä entistä kattavammalta pohjalta. Vuonna 2017 TP ry:ssä on 18 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä ja TP-liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 750 000 palkansaajaa.

TP:n toimintaa johtaa hallitus, jonka puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden välein eri keskusjärjestöistä olevien liittopuheenjohtajien kesken. Vuonna 2017–2018 TP ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Samu Salo (IL). Sisältöasioita valmistelee neljä pysyvää asiantuntijatyöryhmää: sopimuspoliittinen, elinkeinopoliittinen, työympäristö- ja yhteistoimintaryhmä (EWC). Vaikuttamistyön käytännön toteutuksesta vastaavat pääsihteeri ja yhteiskuntavaikuttamisen ryhmä.