Hallitus & työryhmät


TP:n hallitus 2018

PJ Samu Salo, varajäsen Petteri Oksa                                        IL

VPJ Jorma Malinen, varajäsen Anssi Vuorio                            Pro
VPJ Jari Nilosaari, varajäsen Turja Lehtonen                           Teollisuusliitto

Marko Piirainen, varajäsen Arto Sorvali                                   AKT
Juri Aaltonen, varajäsen Matti Orkovaara                                ERTO
Juhani Haapasaari, varajäsen Pekka Kähkönen                       IAU
Petri Vanhala, varajäsen Timo Byman                                       Paperiliitto
Kari Vähäuski, varajäsen Seppo Juselius                                   RVL
Timo Saranpää, varajäsen Tage Lindberg                                 Suomen Ekonomit
Veli-Pekka Kuntonen, varajäsen Henri Lindholm                    SEL
Robert Nyman, varajäsen Päivi Saarinen                                 SKL
Simo Zitting, varajäsen Kenneth Bondas                                  SMU
Sauli Väntti, varajäsen Hannu Luukkonen                                Sähköliitto
Jari Jokinen, varajäsen Teemu Hankamäki                              TEK
Heikki Tuominen, varajäsen Tuomo Vikstedt                          TTT
Tero Palomäki, varajäsen Jaakko Hirn                                      VML

 


 

Työryhmät

 

TEOLLISUUDEN PALKANSAAJIEN PYSYVIEN TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT 

TP ry:n hallituksen alaisina, vakituisina valmistelu- ja asiantuntijatyöryhminä, toimii jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvat neljä työryhmää sekä viestinnän- ja yhteiskuntavaikuttamisen ryhmä. Näiden ryhmien kokoonpano vahvistetaan TP ry:n hallituksessa tammikuussa 2018. Työryhmien jaottelu vastaa asiasisällöltään pohjoismaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen jaottelua. Toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien lisäksi työryhmät toteuttavat myös muut TP:n hallituksen toimeksiannot. Työryhmien vaikuttamistoiminta tapahtuu TP:n pääsihteerin sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden koordinoimana, jotka myös vastaavat ensisijaisesti vaikuttamisen toimeenpanosta.


VIESTINNÄN JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ (YKV)

TP:lle tärkeitä vaikuttamisen alueita ovat mm. teollisuus-, talous-, energiapolitiikka sekä digitalisaation vaikutukset työmarkkinoilla. Viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen ryhmän kokoonpano vuonna 2018 on Antti Malste (Pro), Pauli Takala (Teollisuusliitto) ja Jari Rauhamäki (IL).


ELINKEINOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa elinkeino-, talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan suomalaisen teollisuuden ja sen palkansaajien näkökulmasta.

Kokoonpano

    Jenni Karjalainen (pj)

Insinööriliitto IL

Petteri Raito

Teollisuusliitto

Henrik Haapajärvi

Ammattiliitto Pro

Esa Kaitila

Paperiliitto

Juha Lujanen

Sähköliitto

Timo Roppola

Teollisuusliitto

Veli-Pekka Heino

Teollisuusliitto

Juri Aaltonen

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Pekka Pellinen

Tekniikan Akateemisten liitto TEK

Timo Nevaranta 

Suomen Konepäällystöliitto SKL

Harri Pasanen

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Jorma Viitanen

Veturimiesten liitto

Hannele Siika-aho

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Ari Miettinen

Ilmailualan Unioni IAU

Simo Zitting

Suomen Merimies-Unioni SMU

 


SOPIMUSPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ 

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää teollisuuden ja sen ammattiliittojen ase-maa, sopimustoimintaa ja yhteistyötä suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. 

Kokoonpano

Anssi Vuorio (pj)

Ammattiliitto Pro

Marko Rosqvist

Teollisuusliitto

Jyrki Halvari

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Petteri Oksa

Insinööriliitto IL

Jyrki Virtanen

Teollisuusliitto

Tage Lindberg

Suomen Ekonomit

Jari Ollila

Sähköliitto

Jarmo Tuomainen

Teollisuusliitto

Teemu Hankamäki

Tekniikan Akateemisten liitto TEK

Tero Palomäki

Veturimiesten liitto

Markku Häyrynen

Paperiliitto

Jukka Korhonen

Ilmailualan Unioni IAU

Anu Hietala

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Juri Aaltonen

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Simo Zitting

Suomen Merimies-Unioni SMU

Teemu Kotkanoja

Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT


TYÖYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ 

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen lain-säädäntöön sosiaaliturvaan, työkykyyn, työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. 

Kokoonpano

  Hannu Ulenius (pj)

Paperiliitto

Pasi Ritokoski

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Pentti Hartikainen

Teollisuusliitto

Veijo Korhonen

Sähköalojen Ammattiliitto

Riikka Sipilä

Suomen Ekonomit

Tanja Luukkanen

Ammattiliitto Pro

Robert Nyman

SKL

Kari Mäkelä

Teollisuusliitto

Juha Pesola

Teollisuusliitto

Sirkku Pohja

Tekniikan Akateemisten liitto TEK

Toni Nokkala

Veturimiesten liitto

Hannu Saarikangas

Insinööriliitto IL

Markus Berg

Ilmailualan Unioni IAU

Keijo Lyhykäinen

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY


YHTEISTOIMINTARYHMÄ 

Perustehtävä 

Tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja parantaa henki-löstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä edunvalvonnassa ja EWC-toiminnassa. 

Kokoonpano

Tarja Loppi (pj)

Teollisuusliitto

Sari Vaittinen (siht.)

Ammattiliitto Pro

Riikka Vasama

Teollisuusliitto

Arto Sorvali

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Maria Säteri

Veturimiesten liitto

Nina Laine

Teollisuusliitto

Sauli Väntti

Sähköliitto

Markku Lihavainen

Paperiliitto

Daniel Valtakari

Tekniikan Akateemisten liitto TEK

Maria Jauhiainen

Insinööriliitto IL

Matti Orkovaara

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Anu Hietala

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Juha-Matti Koskinen

Ilmailualan Unioni IAU

Seppo Juselius

Rautatievirkamiesliitto